Získejte se značkou Tork kredity LEED

Získejte se značkou Tork kredity LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je nejrozšířenější systém hodnocení zelených budov na světě. LEED je k dispozici pro různé typy stavebních, komunitních a domácích projektů a poskytuje rámec pro výstavbu zdravých, vysoce efektivních a úsporných zelených budov. 


Získáním certifikátu LEED může vaše společnost vylepšit svou image podniku, kterému záleží na životním prostředí, a využít ji k získání konkurenční výhody, přilákání a udržení talentovaných zaměstnanců a splnění cílů v oblasti udržitelnosti.


Jak fungují kredity LEED?  

 
LEED funguje na bázi kreditního systému, kde se kredity získávají za různé aspekty související s návrhem, výstavbou, provozováním a údržbou budovy. Po sečtení těchto kreditů může budova získat certifikaci LEED na úrovních Standard, Silver, Gold nebo Platinum.

Mnoho produktů a služeb Tork může vaší společnosti pomoci získat pro vaše zařízení kredity LEED. Například díky přechodu na výrobky z hygienického papíru certifikované třetími stranami můžete získat až 2 kredity LEED za zelený úklid a ekologicky odpovědné zajišťování zdrojů. Budova může také získat až 5 kreditů v souvislosti s požadavky v oblasti inovací, například díky zavedení Tork Vision Cleaning nebo instalaci Tork PeakServe®

 

Pokud například v současné době máte 58 kreditů LEED a jste zařazeni do kategorie LEED Silver, můžete za přechod na hygienický papír a papírové ručníky Tork certifikované třetí stranou získat další 2 kredity a dosáhnout tak na certifikaci LEED Gold. 

Kontakt

Získejte pro své zařízení kredity LEED díky produktům a službám Tork.

Literatura a zdroje

* Měřeno na téměř 13 000 připojených zásobnících v období od června do prosince 2019, na základě porovnání doby, kdy je zásobník v rámci měsíce prázdný, s celkovou dobou za měsíc. 
** Na základě zdokumentovaných výsledků dosažených třemi zákazníky využívajícími úklid Tork Vision, měřeno před a po zavedení Tork Vision Cleaning. 
 
Poznámka: Úklid Tork Vision byl dříve označován jako Tork EasyCube®