Udržitelnost

Udržitelnost

Minimalizace dopadů na životní prostředí, maximalizace obchodních výsledků

Lidé dnes chtějí žít doma i mimo domov zdravě a přispívat k udržitelnosti, jak je to jen možné. Tork je součástí společnosti Essity, která působí celosvětově v oblasti hygieny a zdraví a je považována za jednu z nejudržitelnějších společností na světě. Udržitelnost se stala středobodem naší obchodní strategie. Zaměřujeme se primárně na oblasti, v nichž můžeme mít největší vliv, a stanovili jsme si vysoké ambice s cílem přispívat k ochraně zdraví a pohodě, udržitelné spotřebě a cirkulární společnosti. 

Myslíme na udržitelnou budoucnost

Zjistěte, jak naše inovativní a udržitelná řešení v oblasti hygieny přispívají k rychlejšímu dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN.

More from Less

V Tork se zaměřujeme na vývoj produktů a řešení, která pomáhají našim zákazníkům minimalizovat množství odpadu a získávat více z menšího množství zdrojů. Pro nás to znamená přehodnotit způsob, jakým navrhujeme a vyrábíme produkty napříč celým hodnotovým řetězcem. 

Well-being

Hygiena, zdraví a pocit pohody spolu úzce souvisejí. Investováním do lepší hygieny ve vašem podniku dáte všem najevo, že vám na nich záleží, a získáte výhody spojené s lepším zdravím a menší mírou absencí u zaměstnanců a spokojenějšími zákazníky a návštěvníky. Naším cílem v Tork je zajistit vyšší hygienické standardy pro všechny a zlepšit kvalitu života na pracovišti. Víme, že zdraví a pocit pohody jsou pro fungování organizace nezbytné.

Věděli jste, že...?

90 % našich obalů se dnes vyrábí z obnovitelných zdrojů, z papíru nebo kartónu, které jsou recyklovatelné.

Circularity

Pro značku Tork je cirkulární ekonomika spojena s novým náhledem na naše podnikání s cílem efektivněji využívat zdroje a snižovat objem odpadu. Chceme navrhovat produkty a služby, které splňují požadavky cirkulární společnosti. Díky partnerství se stejně smýšlejícími společnostmi můžeme dosáhnout uzavřeného životního cyklu výrobků v oblasti profesionální hygieny.


Ujali jsme se role lídra v transformaci sektoru profesionální hygieny z lineárního na cirkulární. S tím je spojená nutnost přejít na nové podnikatelské modely, které řeší odpovědné využívání zdrojů na základě „návrhu odpovídajících výrobků, snižování spotřeby, renovace a recyklace“ a odpad přeměňují v nové zdroje.

Miniatura letáku o udržitelnosti
Přečtěte si náš leták

Řešení v oblasti hygieny podporující udržitelnost a podnikání

Stáhněte si PDF

Literatura a zdroje

V porovnání s Tork náplněmi H2 v kvalitě Universal 150299
2vrstvý ubrousek ve stolním zásobníku v porovnání se systémem Fastfold (zásobník Tork: 271800 a náplň Tork: 10933).