Myslíme na udržitelnou budoucnost

Myslíme na udržitelnou budoucnost

Myslíme na budoucnost a vyvíjíme produkty a řešení odpovídající principům udržitelnosti, která našim zákazníkům pomohou dosáhnout jejich cílů v této oblasti.
Naším posláním v Tork je vytvářet podmínky pro zajištění hygieny mimo domov s respektováním požadavků na udržitelnost. Tímto způsobem řešíme důležitá témata udržitelnosti, jako je odpovědné získávání vláken a snižování uhlíkové stopy našich produktů.

Science Based Targets

Naše cíle v oblasti omezování emisí CO2 byly v roce 2018 schváleny iniciativou Science Based Targets. Zahrnují absolutní cíle v oblasti energie, elektřiny, dopravy, surovin, dodavatelů a odpadu.


Společnost Essity se také zavázala snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů souvisejících s nákupem základních surovin, dopravou a odpadem v rámci provozu a zpracování prodávaných výrobků po skončení jejich životního cyklu o 18 % (výchozím rokem je rok 2016). Do roku 2030 chce také snížit emise skleníkových plynů ze spotřeby energie v rámci společnosti a nakupované elektrické energie (rámec 1 a 2) o 25 % (výchozí rok 2016).