Aktivní podpora cílů v oblasti udržitelného rozvoje OSN

Aktivní podpora cílů v oblasti udržitelného rozvoje OSN

Jsme odhodláni vyvíjet výrobky a řešení, která využívají méně zdrojů a zapadají do cirkulární společnosti, a přispívat tak k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN.
Značka Tork a její mateřská společnost Essity se zavázaly, že budou přispívat k dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje. V rámci svého podnikání a díky svým odborným znalostem se soustředíme primárně na cíle 3, 6, 12, 13 a 15, protože se domníváme, že zde můžeme skutečně uplatnit svůj vliv. Naše platformy udržitelnosti – zdraví a pohoda, méně je více a cirkularita – nám umožňují společně s našimi zákazníky, partnery a celou společností vytvářet skutečnou hodnotu.
Věděli jste, že...

Tork je součástí globální společnosti Essity, která působí v oblasti hygieny a zdraví a je považována za jednu z nejudržitelnějších společností na světě.

Literatura a zdroje

Na základě porovnání mezi systémy Tork exelCLEAN® a používáním hadrů a tkanin.
2vrstvý ubrousek ve stolním zásobníku v porovnání se systémem Fastfold (zásobník Tork: 271800 a náplň Tork: 10933).
Na základě Hodnocení životního cyklu pro Evropu, v němž byly zohledněny vynechané procesy. V roce 2017 je realizovala společnost Essity a ověřil institut IVL, Swedish Environmental Research Institute Ltd.