Balení splňující požadavky na udržitelnost

Balení splňující požadavky na udržitelnost

Neustále pracujeme na vývoji nových alternativ v oblasti obalů bez použití fosilních zdrojů, na optimalizaci balení a stlačování našich výrobků tak, abychom mohli používat méně obalového materiálu a šetřit tak zdroje i snižovat nároky na dopravu.
90 % obalů Tork se dnes vyrábí z obnovitelných zdrojů, z papíru nebo kartónu, které jsou recyklovatelné. Do roku 2025 budeme v plastových obalech používat 30 % recyklovaného obsahu a 100 % našich plastových obalů bude recyklovatelných. Mnoho našich výrobků již tyto závazky splňuje.

Příslib Tork v oblasti nakládání s plasty

Naším cílem je navrhovat služby a produkty tak, aby zapadaly do cirkulárního systému, a pokud to je možné, chceme zcela nahradit plastové obaly.