Odbavovací haly

Odbavovací haly

Spokojení cestující, lepší obchodní výsledky. Čisté toalety jsou základem pro zvýšení spokojenosti zákazníků. Pomoci může balíček Tork hygiena na letištích.

Čistší terminál znamená lepší obchodní výsledky

Studie spojují čistotu terminálů se spokojeností cestujících a větší spokojenost s vyššími příjmy letiště.

Obchodní argumenty pro zavedení úklidu na základě reálných údajů

Chcete se dozvědět, jaké potenciální výhody může balíček Tork hygiena na letištích přinést v rámci provozu vašeho letiště?

Naplánujte si hodnocení vašeho pracoviště

Tork hygienické systémy pro místa s vysokou návštěvností

Literatura a zdroje

* ACI, 2019 „Airport customer experience, between management and execution.“
** Průzkum IPSOS, v němž bylo v USA, Spojeném království, Německu, Francii, Polsku a Švédsku dotazováno 3 000 lidí, kteří v nedávné době navštívili místo s vysokou návštěvností; 2016.