Dezinfekce rukou

Dodržování správné hygieny rukou

S rostoucí poptávkou po službách ve zdravotnictví roste také počet pracovníků, kteří tyto služby zajišťují. Je proto stále důležitější, aby byly v nemocnicích, ordinacích a dalších zdravotnických zařízeních dodržovány vysoké standardy v oblasti hygieny rukou. Dodržování správné hygieny rukou je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a zdraví personálu a pacientů. Všichni pracovníci ve zdravotnictví by měli používat dezinfekční prostředek na ruce nebo si umýt ruce mýdlem a vodou v pěti kritických momentech:
 
  1. před kontaktem s pacientem
  2. před čistým/aseptickým postupem
  3. po riziku vystavení tělním tekutinám
  4. po kontaktu s pacientem
  5. po kontaktu s okolím pacienta

Pokud jsou ruce viditelně zašpiněné, měli by si lékaři, zdravotní sestry a další pracovníci ve zdravotnictví umýt ruce mýdlem a vodou. Je třeba, abyste ve své nemocnici, ordinaci nebo jiném zdravotnickém zařízení zajistili, aby byly prostředky pro hygienu rukou snadno dostupné pro všechny pracovníky na všech místech, kde je poskytována péče. 

Níže jsou uvedeny některé materiály, které novým zaměstnancům ve zdravotnictví pomohou upevnit si správné postupy v oblasti hygieny rukou. 

Soubory ke stažení

Školení a vzdělávání

Dodržování správné hygieny rukou je pro zdravotnické pracovníky zásadní, aby se při práci cítili bezpečně. Nechte Tork, aby vám pomohl proměnit teorii v praxi s našimi doporučeními pro školení a doporučení hygieny rukou.

Doporučení produktů