Čištění povrchů

Organizace náležitého čištění povrchů

Pravidelné čištění a dezinfekce v nemocnicích a zdravotnických zařízeních jsou nezbytné pro předcházení infekcím a vytvoření bezpečnějšího prostředí pro pacienty i zaměstnance. Zajistěte, aby tyto postupy byly důsledně a správně dodržovány, zejména u povrchů, kterých se lidé často dotýkají, jako jsou stolky přes lůžka, podlahy, bočnice lůžek, skříňky u lůžek, židle a kliky u dveří. Následující postupy by měly být dodržovány také při nakládání s prádlem, jídelním vybavením a zdravotnickým odpadem. Zaměstnanci environmentálních služeb (EVS) hrají zásadní roli – pomáhají bránit šíření infekcí prostřednictvím spolupráce s kolegy, primárním zaměřením na rizikové oblasti a dodržováním pokynů pro čištění a dezinfekci.

Doporučení produktů