5 momentů hygieny rukou

5 momentů hygieny rukou

Přístup 5 momentů hygieny rukou definuje klíčové okamžiky, kdy by se pracovníci ve zdravotnictví měli věnovat hygieně rukou.
Healthcare segment

1. Před přímým kontaktem s pacientem

Abyste zabránili kolonizaci pacienta mikroorganismy spojenými se zdravotní péčí, musíte před tím, než se budete pacienta dotýkat nebo než vstoupíte do zóny pacienta, provést hygienu rukou. Zóna pacienta zahrnuje pacienta a jeho bezprostřední okolí, včetně povrchů, kterých se pacient dotýká (jako jsou zábrany na posteli, infuzní hadičky), a povrchů, kterých se často dotýká personál (např. monitory, knoflíky a tlačítka).
 
Příklady: Před podáním ruky, předtím, než pomůžete pacientovi se zvednout, před klinickým vyšetřením.
Před čistým/aseptickým postupem

2. Před čistým/aseptickým postupem

Před prováděním čistého/aseptického postupu je pro prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí důležitá správná hygiena rukou. Hygiena rukou by se měla provádět mezi posledním vystavením povrchu a bezprostředně před přístupem na kritické místo s rizikem infekce pro pacienta nebo kritické místo s kombinovaným rizikem infekce.
 
Příklady: Před převazováním ran, zaváděním katétru, přípravou jídla, podáváním léků.
Po riziku vystavení tělním tekutinám

3. Po riziku vystavení tělním tekutinám

Po provedení úkolu spojeného s rizikem vystavení rukou tělesným tekutinám je nutné hygienu rukou provést okamžitě a před novým vystavením ruka-povrch, a to i v případě, že zůstáváte v zóně pacienta. Toto opatření snižuje jak riziko, že budete kolonizováni nebo infikováni infekčními činiteli, tak riziko přenosu mikroorganismů z „kolonizovaného“ na „čisté“ místo na těle téhož pacienta.
 
Příklady: Po odběru krve a manipulaci s krví, cévkování, omývání od výkalů, manipulaci s odpady.
Po styku s pacientem

4. Po styku s pacientem

Po přímém kontaktu s pacientem a před kontaktem s předmětem v oblasti mimo zónu pacienta je hygiena rukou důležitá, aby se minimalizovalo riziko šíření do prostředí zdravotnického zařízení. Toto opatření vás také chrání tím, že významně omezuje kontaminaci vašich rukou flórou z těla pacienta.
 
Příklady: Po podání ruky, poté, co pomůžete pacientovi se zvednout, po klinickém vyšetření.
Po kontaktu s okolím pacienta

5. Po kontaktu s okolím pacienta

Poslední moment pro hygienu rukou nastává mezi vystavením ruky povrchu v zóně pacienta a následným vystavením ruky povrchu v oblasti mimo zónu pacienta – ovšem bez přímého kontaktu s pacientem. V tomto okamžiku je hygiena rukou nutná z toho důvodu, že vystavení předmětům pacienta, a to i bez fyzického kontaktu s pacientem, je spojeno s kontaminací rukou.
 
Příklady: Po výměně lůžkovin, nastavení rychlosti infúze.
Healthcare segment

Další vzdělávací materiál

Máte-li zájem o materiály pro e-learning a další vzdělávací materiály týkající se zdraví pokožky a hygieny rukou, kontaktujte nás prosím na čísle +46 31 746 00 00