Lékař si před operací umývá ruce

Bojujte proti HAI prostřednictvím hygieny rukou

Nejlepší způsob, jak bojovat proti HAI, je zlepšit hygienu rukou. V článcích níže si můžete přečíst o HAI více informací, a jak jim předcházet.
 
Infekce spojené se zdravotní péčí (HAI) jsou pro nemocnice a zdravotnická zařízení v současné době stále závažným problémem. Miliony pacientů jsou každý rok na celém světě dotčeny infekcemi získanými v nemocnici (označují se také jako nozokomiální infekce), které vedou k mnoha komplikacím a mohou ohrozit i život. Důsledky jsou závažné, protože tyto infekce způsobují fyzickou bolest, zpomalují proces uzdravení a někdy mohou být fatální. HAI také znamenají obrovské náklady pro společnost, proto se proti nim pokouší bojovat mnoho podniků a organizací. Světová zdravotnická organizace je jen jednou z nich.
 
Podle WHO je nejúčinnějším způsobem boje proti HAI dodržování správné hygieny rukou. Jako pracovník ve zdravotnictví již bezpochyby znáte význam hygieny rukou. Výzkumy ve skutečnosti ukázaly, že pokud jde o hygienu rukou, požadavky nejlépe splňují zdravotní sestry. Zajistit dodržování hygieny rukou u všech zaměstnanců však není vždy snadné. Možná potřebujete při dodržování správné hygieny v praxi podporu. Navíc, pokud jde o návštěvníky a pacienty, často jsou zapotřebí informace k šíření osvěty. 
 
Kromě zajištění správné hygieny rukou v nemocnicích je pro minimalizaci rizika šíření infekcí také důležité identifikovat rizikové oblasti a vědět, jaká jsou možná preventivní opatření.
 

Fakta o HAI

Infekce spojené se zdravotní péčí (Healthcare associated infections, HAI) jsou typem infekce, který se vyskytuje u pacientů během péče v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení, a který v době přijetí do nemocnice nebyl u pacienta přítomen ani se nerozvíjel. HAI mohou ovlivnit pacienty v jakémkoli typu prostředí, kde jim je poskytována péče, a mohou se rozvinout i po propuštění.

SustainabilitySteps_800x500.jpg  


Jak předcházet HAI

Prevence HAI nikdy nebyla důležitější. Podle WHO panuje celosvětová shoda v tom, že je naléhavě nutné řešit rostoucí problém rezistence vůči antibiotikům. Ve zdravotnictví je jedním řešením účinná prevence a kontrola infekcí (IPC), jejímž základním kamenem je dodržování hygieny rukou. Pokud jde o prevenci HAI, pak kromě snadného přístupu k dezinfekčním prostředkům na ruce a mycím stanicím je zásadní také informovanost o možnostech hygieny a o tom, jak a kdy hygienu rukou provádět.
 
V nedávném průzkumu až 8 z 10 pracovníků ve zdravotnictví uvedlo, že by chtělo zlepšit dodržování hygieny rukou. To nám ukazuje, jak jsou sestry a lékaři uvědomělí, pokud jde o jejich roli v prevenci šíření nemocí a infekcí a jejich závazek ke zdraví pacientů. Jako poskytovatel mnoha hygienických produktů, které se používají v prostředí nemocnic, chceme podporovat pracovníky ve zdravotnictví v jejich snahách o dodržování hygieny rukou.
 

Doporučení produktů