Umístění zásobníků

Umístění zásobníků

Jak optimalizovat umístění zásobníků za účelem zvýšení hygieny

Správná hygiena rukou je považována za jeden z nejdůležitějších způsobů prevence křížové kontaminace a omezení infekcí spojených se zdravotní péčí. Výzkum ukazuje, že zásobníky na přípravky pro hygienu rukou mají významný vliv naDispenser-placement2_square.jpgmíru dodržování norem* a klíčem k úspěchu je zajistit, aby byly správně umístěny. Studie ve skutečnosti ukazují, že optimalizace umístění zásobníků může zvýšit jejich využívání o více než 50 %.**


Abychom vám pomohli zlepšit dodržování předpisů v oblasti hygieny rukou platných ve vašem zdravotnickém zařízení, vytvořili jsme na základě důkazů průvodce pro optimální umístění zásobníků. Vizualizace, vycházející ze čtyř běžných typů oblastí, které se obvykle nacházejí ve zdravotnických zařízeních, navrhuje takové rozmístění zásobníků, které podporuje hygienu rukou v souladu s důležitými 5 momenty Světové zdravotnické organizace. Informace v průvodci umístěním vycházejí z výzkumu zadaného společností Essity a z nezávislých závěrů akademického výzkumu.

References

 
*Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles a Ed F Van Beeck. Vyhodnocení optimálního umístění zásobníků na dezinfekci na bázi alkoholu v místnosti pro pacienty na jednotce intenzivní péče. BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.
**Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Viditelné vs běžné umístění zásobniků hygieny rukou na použití produktu na bázi alkoholu na jednotce intenzivní péče. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263–267.