Toalety

Chcete-li omezit počet stížností, začněte tam, kde můžete docílit největšího efektu: na toaletách. 71 % pracovníků úklidu tvrdí, že kdyby šlo zásobníky doplňovat rychleji a snáze, měli by více času na jiné úkoly v oblasti čištění.*  Zvolte hygienická řešení, s nimiž zajistíte hladký a efektivní úklid a údržbu toalet a přitom ušetříte čas na jiné úkoly v oblasti čištění. Lepší kvalita úklidu pro vyšší spokojenost na pracovišti.

Promluvte si s odborníkem na oblast hygieny

Domluvte si ještě dnes schůzku a zjistěte, proč lepší kvalita úklidu vede k větší spokojenosti na pracovišti.

Vyloučení odpovědnosti

* Behaviorálně-kvalitativní a kvantitativní studie segmentu kanceláří za účasti více než 600 respondentů v Severní Americe a Evropě, červen 2022 

** Úspory CO2e vypočtené za měsíc pro průměrnou kancelář s 800 zaměstnanci. Odhad vychází z hodnocení životního cyklu ověřeného třetí stranou pro průměrné podmínky v EU, v němž byly zohledněny vynechané procesy z alternativního používání čerstvých vláken a energie. Potenciální úspory v kg CO2e jsou vypočteny na základě výsledku z hodnocení životního cyklu a shromážděné hmotnosti, která nám byla nahlášena. Odhad by neměl být použit pro výpočet uhlíkové stopy ani pro účely vykazování informací.