Lepší kvalita úklidu. Vyšší spokojenost na pracovišti.

Lepší kvalita úklidu. Vyšší spokojenost na pracovišti.

Úklid a hygienu je třeba zajistit, i pokud máte omezený rozpočet a zdroje. Tork nabízí produkty a služby, které pomáhají zvýšit efektivitu úklidu – šetří čas, který lze využít na jiné úkoly v oblasti čištění, a snižují počet stížností.  

Minimalizace stížností v kanceláři

Otestujte si své znalosti v porovnání s fakty z odvětví a seznamte se s řešeními, která vám pomohou omezit počet stížností. Chopte se výzvy hned teď!
Začněte zde
Obrazovka pro spuštění výzvy k nástroji Minimalizace stížností v kancelářích

Promluvte si s odborníkem na oblast hygieny

Domluvte si ještě dnes schůzku a zjistěte, proč lepší kvalita úklidu vede k větší spokojenosti na pracovišti.

Vyloučení odpovědnosti

 
Na základě výsledků průzkumu realizovaného v březnu 2021 mezi 34 stávajícími zákazníky využívajícími Tork Vision Cleaning v Evropě a Severní Americe. Technologie Tork Vision Cleaning byla dříve označována jako Tork EasyCube.

**  Statista: Stížnosti v kancelářských budovách, průměr za období 2017 až 2021; 185 respondentů v Severní Americe; dodavatelé služeb pro budovy / komerční poskytovatelé úklidových služeb.   

*** Behaviorálně-kvalitativní a kvantitativní studie segmentu kanceláří za účasti více než 600 respondentů v Severní Americe a Evropě; červen 2022. 

**** Na základě měření a zpětné vazby zákazníků ohledně kontrol zásobníků po dobu 6 měsíců před a po zavedení Tork Vision Cleaning (od června do prosince 2019). Měřeno na 16 pracovištích připojených k Tork Vision Cleaning, kdy každá kontrola zásobníku trvá přibližně 20 sekund. 

***** V zásobnících připojených k systému Tork Vision Cleaning je až 99 % času dostatek náplně: měřeno na téměř 13 000 připojených zásobnících v období od června do prosince 2019, na základě porovnání doby, kdy je zásobník v rámci měsíce prázdný, s celkovou dobou za měsíc. 

****** Tork PeakServe® zásobník na papírové ručníky: zásobník s nejvyšší kapacitou na trhu v porovnání s nejdelší rolí ručníků konkurenčních značek v Evropě; mezi doplňováním obslouží v porovnání s náplněmi Tork H2 Universal 150299 a zásobníkem na skládané ručníky 552000 o 600 osob více.