Mytí rukou

Pomozte vašemu týmu dodržovat správné postupy hygieny rukou

Od častého a správného mytí rukou v potravinářském průmyslu se odvíjí ochrana před křížovou kontaminací a ochrana vašich zaměstnanců i zákazníků.


Členové vašeho týmu by si měli mýt ruce pokaždé po: 


  • použití toalety
  • opuštění kuchyně a prostor pro přípravu pokrmů a po návratu do těchto prostor
  • vynášení odpadu 
  • manipulaci s čisticími roztoky
  • jídle, pití, kouření nebo žvýkání žvýkačky či tabáku
  • práci se syrovým masem, drůbeží nebo mořskými plody
  • kontaktu s tělem nebo oděvem
  • kýchnutí, zakašlání nebo vysmrkání
  • manipulaci s penězi
  • sejmutí rukavic a před jejich nasazením

Zajistěte, aby vaše stanice na mytí rukou byly vždy dostatečně zásobeny mýdlem a papírovými ručníky. Níže uvedené materiály využijte ke vzdělávání vás samotných a vašeho týmu a udělejte si v našem Průvodci hygienou rukou a osobní hygienou kvíz, který prověří vaše znalosti.

Soubory ke stažení