Šest studentů spolu hovoří ve třídě

Dojem studentů a udržitelnost v univerzitním areálu

Očekávání studentů ohledně prostředí univerzitního areálu kladou na správu zařízení vysoké nároky. V níže uvedeném článku si můžete přečíst více ohledně udržitelnosti a dojmu studentů. 

 

Nároky a očekávání ohledně hygieny v zařízeních s velkou intenzitou pohybu osob, jako jsou univerzity, neustále stoupají. Studenti požadují, aby bylo prostředí, v němž se věnují studiu a práci a setkávají se s dalšími lidmi, čisté, zdravé a dobře fungující. V tomto směru mají vysoká očekávání. Jejich pohled na atraktivitu univerzitního areálu je ovlivněn celkovou čistotou a standardy prostředí vysoké školy a univerzity a zejména toalet. Většina studentů tvrdí, že špatný dojem z toalet negativně ovlivní jejich celkový názor na školu.*


Na univerzitách roste i důležitost tématu udržitelnosti. Studie ukazuje, že ve skutečnosti 94 % potenciálních mezinárodních studentů věří, že by univerzity z hlediska životního prostředí mohly více přispívat k udržitelnosti.* To znamená, že iniciativy ohledně udržitelnosti v prostředí univerzitního areálu jsou dnes důležitější, než kdy dříve. 


Očekávání studentů ohledně hygieny a udržitelnosti kladou na správu zařízení vysoké nároky. Univerzitní areály tvoří rozsáhlé prostory, kde je vysoký a proměnlivý provoz. Jejich údržba a zajištění služeb mohou být proto obtížné. Abyste dostáli vzrůstajícím požadavkům na hygienu, čistotu a odpovědnost za životní prostředí, je třeba neustále zlepšovat efektivnost vašeho provozu. Dosáhnout více s menším nebo stejným množstvím prostředků je stále důležitější. Je tedy zásadní nalézt řešení, která vašemu personálu ušetří čas a námahu. 


3 tipy, jak zlepšit čistotu a udržitelnost na toaletách pro studenty.

Studie ukazují, že

tork_highereducation_student_800x500.jpg  


3 tipy, jak zlepšit čistotu a udržitelnost na toaletách pro studenty

Špatná úroveň hygieny na toaletách ovlivňuje celkový dojem studentů z univerzitního areálu. Chcete splnit jejich očekávání? Ujistěte se, že na zemi nejsou žádné odpadky ani papír, že povrchy jsou čisté a že je stále k dispozici zásoba mýdla a papírových ručníků. Zde je několik faktorů, které jsou velmi důležité pro to, aby byl komplex zařízení neustále čistý a přispíval k dobrému dojmu studentů:
Tork PeakServe zabudovatelný
Tip č. 1

Hygiena a vysoká kapacita

Když papírové ručníky dojdou, vytváří to u návštěvníků toalet negativní dojem. Je to nejen nepříjemné, ale má to také vliv na hygienu rukou, čímž se zvyšuje riziko nákazy. Zajistěte, aby se do zásobníků vešel dostatek papírových ručníků, které vystačí po celou dobu zkoušek, přestávek a společenských akcí.
Papírový ručník Tork PeakServe
Tip č. 2

Minimalizujte množství odpadu

Pokud snížíte spotřebu papírových ručníků, bude to mít pozitivní dopad, a to z řady důvodů. Kromě ekonomického hlediska to má i významný vliv na životní prostředí. Menší spotřeba ručníků ovlivňuje, jak často je potřeba vysypat koš. Díky řešením snižujícím množství odpadu, jako je výdej papírových ručníků po jednom, můžete zajistit, aby se studenti cítili lépe jak z hlediska čistoty, tak s ohledem na faktory udržitelnosti.
Tork SmartOne
Tip č. 3

Urychlete provoz a ušetřete čas

Studenti se budou cítit lépe, pokud nebudou muset na toaletách trávit tolik času. Pomozte jim, aby nemuseli stát ve frontě, když chtějí použít toaletu nebo si osušit ruce. Zajistěte plynulejší provoz díky zásobníkům, které šetří čas, snižují množství odpadu, zásoby ručníků v nich nedojdou tak rychle a koše nebudou tak často plné. Čím dalším ještě vynikají? Pracovníci úklidu nemusí toalety navštěvovat tak často a neblokují tyto prostory.

Tork PeakServe systém navazujících papírových ručníků

V porovnání s ostatními produkty na trhu nabízí Tork PeakServe® nejvyšší kapacitu papírových ručníků. Zásobníky lze kdykoli doplnit, takže se nestane, že by došlo k vyčerpání zásob, a navíc získáte více času na úklid. Rychlejší výdej urychluje provoz na toaletách a kompaktní náplně šetří místo. Nyní doplňujeme sortiment o zásobníky Tork PeakServe mini určené do malých prostor a zabudovatelné adaptéry Tork PeakServe do skříněk. V celém zařízení tak můžete používat jeden systém s jedním typem náplně.
 
Chcete se na tyto kritické momenty připravit s Tork PeakServe? Zaregistrujte se a vyzkoušejte zdarma

Doporučení produktů

Literatura a zdroje