Výsledek: Zbytečné pohyby vašich pracovníků mohou zabírat až [xxx] minut za každý pracovní den.

Výsledek: Zbytečné pohyby vašich pracovníků mohou zabírat až [xxx] minut za každý pracovní den.

Na základě našeho průzkumu, který uvádí, že 44 % pracovníků musí 20krát denně přerušit práci, aby si přinesli produkty k čištění a utírání.

Literatura a zdroje

* Na základě našeho průzkumu, který uvádí, že 44 % pracovníků musí 20krát denně přerušit práci, aby si přinesli produkty k čištění a utírání.