Dvě ženy si povídají u tabletu

Zajistěte stabilní kvalitu úklidu za všech okolností

Vysoká a stálá kvalita úklidu je v oblasti služeb pro budovy zásadní. Připravili jsme dva články, ve kterých se s vámi chceme podělit o své poznatky a doporučení. V prvním z nich vám ukážeme, proč je zajištění stabilní kvality úklidu tak důležité, a ve druhém prozradíme, jak se úspěšně postarat o špičkovou kvalitu za všech okolností.

 

Nová očekávání
Pandemie přinesla nová očekávání týkající se důkladnějšího a častějšího úklidu a čištění. Dodržování nových předpisů, protokolů a postupů v oblasti úklidu vyžaduje zvláštní školení a může vést k personálním problémům, protože se od vás očekává, že budete vykonávat více práce se stejným nebo dokonce menším množstvím zdrojů. Kromě toho se nově očekává, že budete schopni plnění požadavků na úklid a hygienu doložit, a snaha vyhovět těmto novým standardům je spojena s větší administrativou a vykazováním.
 
Odliv zákazníků
Úklid představuje v segmentech jako školství, hotely, nemocnice, maloobchod a komerční nebo obytné budovy jednu ze služeb, které se nejčastěji zajišťují externě formou outsourcingu. Statistiky však ukazují, že průměrná úklidová společnost přijde každoročně až o 55 % celkové zákaznické základny z důvodu nedostatečné kvality úklidu.* A že nové klienty obvykle přiláká výhodná cena a vysoká úroveň služeb. Proto je nezbytné zajistit špičkovou a stabilní kvalitu úklidu a vyhnout se tak odlivu zákazníků. Obzvláště v dnešní době, kdy je hygiena více než kdy jindy nejvyšší prioritou. 
 
Zlepšete kvalitu a efektivitu
Udržení nebo dokonce zlepšení kvality úklidu a úrovně hygieny je velkou výzvou, zejména pokud chcete současně zlepšit efektivitu provozu. Dříve platilo, že pokud jste se zaměřili na zlepšování kvality a spokojenosti zákazníků, vaše efektivita klesala. Nebo naopak: když jste se přespříliš pokoušeli o efektivnější využití času a zdrojů v oblasti čištění, byla ohrožena kvalita práce. Dnes vám technologie a inovace mohou pomoci zajistit obojí – zlepšit kvalitu, dosáhnout větší spokojenosti zákazníků a zvýšit provozní efektivitu. 
 
Dosáhněte vyšší motivace zaměstnanců
V úklidu na základě reálných údajů objevíte nový a chytřejší způsob práce, který vám ušetří čas a zvýší efektivitu. Díky aktuálním informacím o potřebě úklidu a doplňování dosáhnete vy a vaši zaměstnanci optimálního využití zdrojů, budete proaktivnější a nemusíte pracovat dle pevně daných postupů. Když pracovníci vědí, kdy a kde je třeba zajistit úklid, mohou eliminovat zbytečné návštěvy spojené s čištěním a kontrolou zásobníků a věnovat více času důležitým úkolům, jako je ošetřování povrchů, kterých se lidé často dotýkají. Díky tomuto novému způsobu práce získáte vy a vaši pracovníci úklidu lepší přehled a kontrolu, což vede k vyšší motivaci a omezení stresu a fyzické zátěže. Výsledkem úklidu na základě reálných údajů je revoluční zvýšení efektivity, kvality, spokojenosti uživatelů a zapojení zaměstnanců. 

Doporučené produkty

Literatura a zdroje

* Analýza odvětví úklidových služeb 2017 – náklady a &trendy. 
**Měřeno na téměř 13 000 připojených zásobnících v období od června do prosince 2019, na základě porovnání doby, kdy je zásobník v rámci měsíce prázdný, s celkovou dobou za měsíc.
*** Na základě zpětné vazby zákazníků ohledně kontrol zásobníků po dobu 6 měsíců před a po zavedení technologie Tork Vision (od června do prosince 2019). Měřeno na 16 pracovištích připojených k technologii Tork Vision, kdy každá kontrola zásobníku trvá přibližně 20 sekund. 
**** Měření spokojenosti návštěvníků na dvou toaletách a v umývárnách, kde se využívá úklid založený na Tork Vision, a dvou toaletách a umývárnách s tradičními postupy a vybavením na veletrhu ISSA/Interclean, květen 2016. 
***** Na základě zdokumentovaných výsledků dosažených třemi zákazníky využívajícími technologii Tork Vision, měřeno před a po zavedení této technologie.

Poznámka: Technologie Tork Vision byla dříve označována jako Tork EasyCube®.