Detailní záběr na ženské ruce

Kontrola infekcí v zařízeních dlouhodobé péče

V zařízeních dlouhodobé péče je důležité omezit přenos infekcí. V následujících článcích si můžete přečíst více o tom, jak určit, jaké situace představují riziko, a jak se jim vyhnout.
 
Víme, že starší a chronicky nemocní lidé a určité rizikové skupiny jsou náchylnější k infekcím a pomaleji se zotavují. Starší lidé mohou mít oslabený imunitní systém a riziko komplikací a závažných onemocnění je u nich mnohem vyšší. Když lidé žijí v úzkém kontaktu a tráví spolu čas ve společných prostorách, což je většinou v domech s pečovatelskou službou běžná praxe, riziko přenosu je vysoké. 
 
Vzhledem k tomu, že se tedy v prostředí dlouhodobé péče mohou infekce snadno přenášet z jedné osoby na druhou, je velmi důležité identifikovat situace, se kterými je spojené riziko křížové kontaminace. Pokud určíme, které situace představují riziko, můžeme připravit a zavést strategie v oblasti náležité hygieny rukou a snížit tak riziko infekce. V zařízení dlouhodobé péče existuje několik cílových skupin, které je nutné seznámit s tím, jaké jsou odpovídající postupy v oblasti zajištění hygieny rukou. Klienti, pracovníci ve zdravotnictví a návštěvníci se všichni podílejí na zajištění bezpečnosti v rámci dlouhodobé péče. 
 

4Moments_WHO_800x500.jpg  


Kontrola infekcí v zařízeních dlouhodobé péče – 4 momenty hygieny rukou WHO 

U klientů v zařízeních dlouhodobé péče se často objevují infekce, jejichž léčba je nákladná a které jsou spojené s významnou mírou úmrtnosti. Zejména v rámci péče o starší osoby způsobuje přenos infekcí mnoho problémů. Mnozí klienti jsou s ohledem na poruchy imunitního systému a další omezení spojená se stárnutím obzvláště zranitelní. 
 
V oblasti dlouhodobé péče je také vysoké riziko přenosu infekce nebo mikroorganismů. Existuje pro to mnoho důvodů. Jedním z nich je otevřené prostředí s mnoha místy, kde dochází ke kontaktu mezi pečovateli, návštěvníky a klienty. To znamená, že prevence v domech s pečovatelskou službou je často ve velké míře založena na individuálních programech a know-how zaměstnanců.
 
Pokud chcete předejít fyzickým i finančním škodám, se kterými mohou být přenosy infekcí ve vašem zařízení dlouhodobé péče spojeny, je důležité omezit šíření. Správná hygiena rukou je tím nejdůležitějším krokem v boji proti infekcím v oblasti dlouhodobé péče. WHO vytvořila návod, jak dodržovat v rámci zdravotní péče v pečovatelských domech 4 momenty hygieny rukou: Umyjte si ruce 1) před kontaktem s klientem, 2) bezprostředně před provedením čistého/aseptického ošetření, 3) bezprostředně po ošetření s rizikem kontaktu s tělními tekutinami, a 4) po kontaktu s klientem nebo pokud musíte kontakt přerušit.
 
Osvětou u návštěvníků stejně jako u zaměstnanců a také lepší dostupností mýdla a vody nebo dezinfekčních prostředků pomáháte zajistit náležitou hygienu rukou, a tudíž snížit riziko šíření infekce v zařízeních dlouhodobé péče. 
 
Víme, že se v rámci péče o seniory staráte také o jejich pohodu a celkovou kvalitu života a věnujete pozornost jejich specifickým potřebám, pokud jde o péči o pokožku. Dezinfekční prostředky jsou sice účinné, ale pokud svým klientům z řad seniorů poskytnete jemná mýdla, krémy na ruce a další produkty vhodné pro citlivou pokožku, dáte jim něco navíc a ukážete, že vám na nich záleží. 
 
Jste připraveni přijmout opatření ke zlepšení hygieny rukou ve vašem zařízení dlouhodobé péče? Někdo z našeho týmu se s vámi rád spojí.
 
 

Doporučené produkty