Nástroje pro zlepšení v oblasti hygieny rukou a čištění povrchů

Tato pandemie postihla celý svět a je velice důležité, aby byly dezinfekční prostředky dodávány přednostně do zdravotnických zařízení. Pokud ale máte přístup k vodě a mýdlu, je vhodné dát přednost mytí rukou a zajistit si tak zdraví a čisté ruce.

Mytí rukou v porovnání s dezinfekčním prostředkem na ruce

Čistota rukou je tou nejjednodušší cestou, jak omezit ve vašem vlastním zájmu a v zájmu ostatních lidí riziko nákazy. Obecně platí, že při usmrcování většiny mikrobů a patogenů je při správném provádění vysoce účinné jak pravidelné mytí rukou, tak používání dezinfekčního prostředku na ruce. V důsledku současné pandemie COVID-19 se však segment zdravotnictví na celém světě potýká s nedostatkem dezinfekčních prostředků na ruce. 

Hygiena rukou je jedním z nejlepších nástrojů prevence šíření infekce. Podívejte se na video a poslechněte si pět tipů od Carolyn Berland, PhD, jak si správně mýt ruce, abyste chránili sami sebe a ty, na kterých vám záleží.

Jak snížit riziko infekce

Přestože je COVID-19 nový virus, bylo potvrzeno, že může proniknout do vašeho těla očima, nosem nebo ústy. Abyste snížili riziko nakažení: