Zásobník na papírové podložky Tork
 • Zásobník na papírové podložky Tork
 • Zásobník na papírové podložky Tork
750160

Zásobník na papírové podložky Tork

Zásobník na papírové podložky Tork
 • Zásobník na papírové podložky Tork
 • Zásobník na papírové podložky Tork

Popis

Nabídněte hostům větší komfort v podobě papírových podložek Tork a posuňte tak hygienu na toaletách a v umývárnách na vyšší úroveň.
 • Jednorázové: minimální kontaminace
 • Splachovatelné: menší nároky na údržbu

Údaje o produktu a přepravě

ID
V1 - Systém podložek na toalety
Kvalita
Advanced
Délka při rozložení
42.5 cm
Šířka při rozložení
36 cm
Délka ve složeném stavu
24.7 cm
Šířka ve složeném stavu
36 cm
Vrstva
1
Barva
Bílá

Dodací údaje

Spotřebitelské jednotky
Přepravní jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7310797501608
7310791005294
7322540271614
Obalový materiál
Inner Box
Carton
-
Počet kusů
250
5000 (20 CON)
120000 (24 TRP)
Hrubá hmotnost
633.8 g
13.1 kg
315 kg
Výška
21 mm
380 mm
1290 mm
Délka
257 mm
390 mm
1200 mm
Šířka
380 mm
275 mm
800 mm
Čistá hmotnost
573.8 g
11.5 kg
275.4 kg
Objem
2.05 dm3
40.76 dm3
0.98 m3
Počet vrstev na jedné paletě
-
-
3
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
-
8
Spotřebitelské jednotky
(PAL)
EAN
7310797501608
Obalový materiál
Inner Box
Počet kusů
250
Hrubá hmotnost
633.8 g
Výška
21 mm
Délka
257 mm
Šířka
380 mm
Čistá hmotnost
573.8 g
Objem
2.05 dm3
Počet vrstev na jedné paletě
-
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
Přepravní jednotky
(TRP)
EAN
7310791005294
Obalový materiál
Carton
Počet kusů
5000 (20 CON)
Hrubá hmotnost
13.1 kg
Výška
380 mm
Délka
390 mm
Šířka
275 mm
Čistá hmotnost
11.5 kg
Objem
40.76 dm3
Počet vrstev na jedné paletě
-
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540271614
Obalový materiál
-
Počet kusů
120000 (24 TRP)
Hrubá hmotnost
315 kg
Výška
1290 mm
Délka
1200 mm
Šířka
800 mm
Čistá hmotnost
275.4 kg
Objem
0.98 m3
Počet vrstev na jedné paletě
3
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
8

Obsah

Produkt je vyroben z

Recyklovaná vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyroben z papíru nebo plastu.

Materiál

Recyklovaná vlákna

Recyklace papíru představuje efektivní využití zdrojů, neboť dřevitá vlákna se používají více než jednou.

Vysoké požadavky jsou kladeny na kvalitu a čistotu sběrového papíru. Je třeba zvážit každý článek řetězce (sběr, třídění, přeprava, uskladnění, použití), aby byla zaručena výroba bezpečných a hygienických produktů.

Recyklovaná vlákna lze vyrábět z různých druhů sběrového papíru, jako je sběrový novinový papír, časopisy, kancelářský odpad, papírové kelímky, nápojové kartony, krabice z vlnité lepenky a papírové ručníky. Volba druhů sběrového papíru se provádí pro každý produkt v závislosti na jeho specifických požadavcích na vlastnosti a bělost. Papír se rozpustí ve vodě, při vysoké teplotě se vymyje a ošetří vhodnými chemickými látkami a poté se filtruje, aby se oddělily obsažené nečistoty.

Bělení buničiny, která se používá pro výrobu hygienického papíru, je především procesem odstraňování látek, které by mohly mít negativní vliv na důležité vlastnosti konečného produktu, jako je čistota, absorpce, pevnost a barva buničiny.

Bělení recyklované buničiny se provádí pomocí bělicích prostředků bez obsahu chlóru (peroxidu vodíku a dithioničitanu sodného). Některé naše produkty jsou bělené a některé ne.

Na bělené produkty používáme bělidla (sloužící ke zvýšení světlosti buničiny vyráběné ze sběrného papíru).

Chemické látky

Všechny chemické látky (pomocné látky a aditiva) se hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti produktu.

Pro řízení výkonnosti produktu používáme aditiva:

 • činidla zvyšující pevnost za mokra (pro utěrky a papírové ručníky),
 • činidla zvyšující pevnost za sucha (používají se společně s mechanickým zpracováním buničiny s cílem vyrobit pevnější produkty, například utěrky),
 • při výrobě barevných papírů se přidávají barviva a ustalovače (pro zajištění vynikající stálosti barvy),
 • při výrobě potištěných výrobků se používají tiskařské barvy (pigmenty s nosiči a ustalovači),
 • při výrobě vícevrstvých produktů často používáme lepidlo rozpustné ve vodě, abychom zaručili celistvost produktu.

Ve většině našich papírenských závodů nepřidáváme optické zjasňovače. Ty se však často objevují u sběrového papíru, neboť se přidávají do papíru určeného k tisku.

Při výrobě profesionálních hygienických výrobků nepoužíváme změkčovadla.

Vysokou kvalitu produktů zajišťujeme díky systémům řízení kvality a hygieny v rámci celého procesu výroby, uskladňování a přepravy.

V zájmu udržení stabilního procesu a kvality produktů podporujeme proces výroby papíru prostřednictvím následujících chemických/pomocných látek:

 • odpěňovacích prostředků (povrchově aktivních látek a rozpouštědel),
 • pro kontrolu pH (hydroxidu sodného a kyseliny sírové),
 • prostředků ke zvyšování retence (chemických látek, které pomáhají shlukovat malá vlákna, aby se předešlo ztrátě vláken),
 • potahových chemikálií (které pomáhají regulovat krepování papíru, aby byl měkký a savý).

Abychom mohli znovu použít porušená vlákna a využít sběrná vlákna, používáme:

 • prostředky k rozvlákňování (chemické látky, které pomáhají znovu rozmělnit mokrý pevný papír),
 • chemické látky určené k vločkování (které pomáhají vyčistit sběrný papír od tiskařských barev a výplní),
 • bělidla (sloužící ke zvýšení světlosti buničiny vyráběné ze sběrného papíru),

Při čištění našich odpadních vod používáme vločkovací prostředky a živiny pro biologické ošetření. Díky nim jsme schopní zaručit, že naše papírenské závody nemají žádný negativní dopad na kvalitu vody.

Obal

Splnění požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano

Datum vzniku článku a poslední revize článku

Datum vydání: 24-06-2020
Datum revize: 02-04-2024

Produkce

Tento produkt se vyrábí v papírenském závoděExternal, CN.

Likvidace

Tento produkt je používán ve většině případů pro osobní hygienu a lze jej likvidovat s běžným domovním odpadem.

Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska 94, 186 00 Praha 8, Česko