Hand Towel ZZ, 24,8, natural
 • Hand Towel ZZ, 24,8, natural
 • Hand Towel ZZ, 24,8, natural
 • Hand Towel ZZ, 24,8, natural
 • Hand Towel ZZ, 24,8, natural
66424

Hand Towel ZZ, 24,8, natural

Hand Towel ZZ, 24,8, natural
 • Hand Towel ZZ, 24,8, natural
 • Hand Towel ZZ, 24,8, natural
 • Hand Towel ZZ, 24,8, natural
 • Hand Towel ZZ, 24,8, natural

Popis

56371 U 22 Food contact approved certified by a third party

Údaje o produktu a přepravě

ID
H3 – systém ručníků C-fold a ZZ-fold/Singlefold
Kvalita
Universal
Délka při rozložení
23 cm
Šířka při rozložení
24.8 cm
Délka ve složeném stavu
11.5 cm
Šířka ve složeném stavu
24.8 cm
Vrstva
2
Tisk
Ne
Ražba
Ano
Barva
Přírodní
Typ skladu
ZZ-Fold

Dodací údaje

Spotřebitelské jednotky
Přepravní jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540544510
7322540544527
7322540569780
Obalový materiál
Banderole
Carton
-
Počet kusů
250
3750 (15 CON)
105000 (28 TRP)
Hrubá hmotnost
563.6 g
8.9 kg
250.35 kg
Výška
130 mm
262 mm
1984 mm
Délka
115 mm
596 mm
1200 mm
Šířka
248 mm
406 mm
800 mm
Čistá hmotnost
556.1 g
8.3 kg
233.58 kg
Objem
3.71 dm3
63.4 dm3
1.78 m3
Počet vrstev na jedné paletě
-
-
7
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
-
4
Spotřebitelské jednotky
(PAL)
EAN
7322540544510
Obalový materiál
Banderole
Počet kusů
250
Hrubá hmotnost
563.6 g
Výška
130 mm
Délka
115 mm
Šířka
248 mm
Čistá hmotnost
556.1 g
Objem
3.71 dm3
Počet vrstev na jedné paletě
-
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
Přepravní jednotky
(TRP)
EAN
7322540544527
Obalový materiál
Carton
Počet kusů
3750 (15 CON)
Hrubá hmotnost
8.9 kg
Výška
262 mm
Délka
596 mm
Šířka
406 mm
Čistá hmotnost
8.3 kg
Objem
63.4 dm3
Počet vrstev na jedné paletě
-
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540569780
Obalový materiál
-
Počet kusů
105000 (28 TRP)
Hrubá hmotnost
250.35 kg
Výška
1984 mm
Délka
1200 mm
Šířka
800 mm
Čistá hmotnost
233.58 kg
Objem
1.78 m3
Počet vrstev na jedné paletě
7
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
4

Obsah

Produkt je vyroben z

Recyklovaná vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyroben z papíru nebo plastu.

Materiál

Recyklovaná vlákna

Recyklace papíru představuje efektivní využití zdrojů, neboť dřevitá vlákna se používají více než jednou.

Vysoké požadavky jsou kladeny na kvalitu a čistotu sběrového papíru. Je třeba zvážit každý článek řetězce (sběr, třídění, přeprava, uskladnění, použití), aby byla zaručena výroba bezpečných a hygienických produktů.

Recyklovaná vlákna lze vyrábět z různých druhů sběrového papíru, jako je sběrový novinový papír, časopisy, kancelářský odpad, papírové kelímky, nápojové kartony, krabice z vlnité lepenky a papírové ručníky. Volba druhů sběrového papíru se provádí pro každý produkt v závislosti na jeho specifických požadavcích na vlastnosti a bělost. Papír se rozpustí ve vodě, při vysoké teplotě se vymyje a ošetří vhodnými chemickými látkami a poté se filtruje, aby se oddělily obsažené nečistoty.

Bělení buničiny, která se používá pro výrobu hygienického papíru, je především procesem odstraňování látek, které by mohly mít negativní vliv na důležité vlastnosti konečného produktu, jako je čistota, absorpce, pevnost a barva buničiny.

Bělení recyklované buničiny se provádí pomocí bělicích prostředků bez obsahu chlóru (peroxidu vodíku a dithioničitanu sodného). Některé naše produkty jsou bělené a některé ne.

Na bělené produkty používáme bělidla (sloužící ke zvýšení světlosti buničiny vyráběné ze sběrného papíru).

Chemické látky

Všechny chemické látky (pomocné látky a aditiva) se hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti produktu.

Pro řízení výkonnosti produktu používáme aditiva:

 • činidla zvyšující pevnost za mokra (pro utěrky a papírové ručníky),
 • činidla zvyšující pevnost za sucha (používají se společně s mechanickým zpracováním buničiny s cílem vyrobit pevnější produkty, například utěrky),
 • při výrobě barevných papírů se přidávají barviva a ustalovače (pro zajištění vynikající stálosti barvy),
 • při výrobě potištěných výrobků se používají tiskařské barvy (pigmenty s nosiči a ustalovači),
 • při výrobě vícevrstvých produktů často používáme lepidlo rozpustné ve vodě, abychom zaručili celistvost produktu.

Ve většině našich papírenských závodů nepřidáváme optické zjasňovače. Ty se však často objevují u sběrového papíru, neboť se přidávají do papíru určeného k tisku.

Při výrobě profesionálních hygienických výrobků nepoužíváme změkčovadla.

Vysokou kvalitu produktů zajišťujeme díky systémům řízení kvality a hygieny v rámci celého procesu výroby, uskladňování a přepravy.

V zájmu udržení stabilního procesu a kvality produktů podporujeme proces výroby papíru prostřednictvím následujících chemických/pomocných látek:

 • odpěňovacích prostředků (povrchově aktivních látek a rozpouštědel),
 • pro kontrolu pH (hydroxidu sodného a kyseliny sírové),
 • prostředků ke zvyšování retence (chemických látek, které pomáhají shlukovat malá vlákna, aby se předešlo ztrátě vláken),
 • potahových chemikálií (které pomáhají regulovat krepování papíru, aby byl měkký a savý).

Abychom mohli znovu použít porušená vlákna a využít sběrná vlákna, používáme:

 • prostředky k rozvlákňování (chemické látky, které pomáhají znovu rozmělnit mokrý pevný papír),
 • chemické látky určené k vločkování (které pomáhají vyčistit sběrný papír od tiskařských barev a výplní),
 • bělidla (sloužící ke zvýšení světlosti buničiny vyráběné ze sběrného papíru),

Při čištění našich odpadních vod používáme vločkovací prostředky a živiny pro biologické ošetření. Díky nim jsme schopní zaručit, že naše papírenské závody nemají žádný negativní dopad na kvalitu vody.

Styk s potravinami

Tento výrobek splňuje zákonem stanovené požadavky na materiály určené pro styk s potravinami, které jsou doloženy externí certifikací provedenou třetí stranou. Výrobek je bezpečný pro utírání povrchů, které přicházejí do styku s potravinami. Vlastní výrobek může sám příležitostně na omezenou dobu přijít do styku s potravinami.

Obal

Splnění požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano

Datum vzniku článku a poslední revize článku

Datum vydání: 12-10-2020
Datum revize: 02-04-2024

Produkce

Tento produkt se vyrábí v papírenském závoděKostheim, DE a je certifikován podle HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Likvidace

Tento produkt je používán ve většině případů pro osobní hygienu a lze jej likvidovat s běžným domovním odpadem.

Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska 94, 186 00 Praha 8, Česko