Papírová utěrka Tork Reflex™ Plus
 • Papírová utěrka Tork Reflex™ Plus
 • Papírová utěrka Tork Reflex™ Plus
 • Papírová utěrka Tork Reflex™ Plus
473472

Papírová utěrka Tork Reflex™ Plus

Papírová utěrka Tork Reflex™ Plus
 • Papírová utěrka Tork Reflex™ Plus
 • Papírová utěrka Tork Reflex™ Plus
 • Papírová utěrka Tork Reflex™ Plus

Popis

Dvouvrstvá víceúčelová papírová utěrka Tork Reflex™ Plus je ideální ke stírání rozlitých tekutin i sušení rukou. Tuto papírovou utěrku lze používat v Tork Reflex™ zásobníku na role se středovým odvíjením s dávkováním po jednom útržku, který se přizpůsobí pracovním tokům vašeho týmu, snižuje spotřebu a minimalizuje riziko křížové kontaminace.
 • Dávkování po jednom útržku – snižuje spotřebu až o 37 %.
 • SmartCore® vyjímání dutinky – pro rychlé a snadné doplňování.
 • Dobrá absorpce pro stírání rozlitých tekutin
 • Jemná a pevná, a přesto vysoce absorpční papírová utěrka pro efektivnější sušení s menším objemem odpadu.
Indikátor vyčerpání zásobyTork Easy Handling® plastový obal – pro snadnější přenášení a likvidaci baleníSA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU Ecolabel54248 U 21 Food contact approved certified by a third party

Údaje o produktu a přepravě

ID
M4 - Systém se středovým odvíjením s dávkováním po jednotlivých útržcích velký
Kvalita
Advanced
Délka role
150.8 m
Šířka role
19.4 cm
Průměr role
18.5 cm
Počet útržků
450
Délka útržku
33.5 cm
Vnitřní průměr dutinky
5.9 cm
Vrstva
2
Tisk
Ne
Ražba
Ne
Barva
Bílá

Dodací údaje

Spotřebitelské jednotky
Přepravní jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
3133200063227
3133200063234
3133200063241
Obalový materiál
none
Plastic
-
Počet kusů
1
6 (6 CON)
144 (24 TRP)
Hrubá hmotnost
1164.4 g
7 kg
168.89 kg
Výška
194 mm
194 mm
1314 mm
Délka
185 mm
555 mm
1200 mm
Šířka
185 mm
370 mm
800 mm
Čistá hmotnost
1140.6 g
6.8 kg
164.24 kg
Objem
6.64 dm3
39.84 dm3
0.96 m3
Počet vrstev na jedné paletě
-
-
6
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
-
4
Spotřebitelské jednotky
(PAL)
EAN
3133200063227
Obalový materiál
none
Počet kusů
1
Hrubá hmotnost
1164.4 g
Výška
194 mm
Délka
185 mm
Šířka
185 mm
Čistá hmotnost
1140.6 g
Objem
6.64 dm3
Počet vrstev na jedné paletě
-
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
Přepravní jednotky
(TRP)
EAN
3133200063234
Obalový materiál
Plastic
Počet kusů
6 (6 CON)
Hrubá hmotnost
7 kg
Výška
194 mm
Délka
555 mm
Šířka
370 mm
Čistá hmotnost
6.8 kg
Objem
39.84 dm3
Počet vrstev na jedné paletě
-
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
Paleta
(PAL)
EAN
3133200063241
Obalový materiál
-
Počet kusů
144 (24 TRP)
Hrubá hmotnost
168.89 kg
Výška
1314 mm
Délka
1200 mm
Šířka
800 mm
Čistá hmotnost
164.24 kg
Objem
0.96 m3
Počet vrstev na jedné paletě
6
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
4

Obsah

Produkt je vyroben z

Recyklovaná vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyroben z papíru nebo plastu.

Materiál

Recyklovaná vlákna

Recyklace papíru představuje efektivní využití zdrojů, neboť dřevitá vlákna se používají více než jednou.

Vysoké požadavky jsou kladeny na kvalitu a čistotu sběrového papíru. Je třeba zvážit každý článek řetězce (sběr, třídění, přeprava, uskladnění, použití), aby byla zaručena výroba bezpečných a hygienických produktů.

Recyklovaná vlákna lze vyrábět z různých druhů sběrového papíru, jako je sběrový novinový papír, časopisy, kancelářský odpad, papírové kelímky, nápojové kartony, krabice z vlnité lepenky a papírové ručníky. Volba druhů sběrového papíru se provádí pro každý produkt v závislosti na jeho specifických požadavcích na vlastnosti a bělost. Papír se rozpustí ve vodě, při vysoké teplotě se vymyje a ošetří vhodnými chemickými látkami a poté se filtruje, aby se oddělily obsažené nečistoty.

Bělení buničiny, která se používá pro výrobu hygienického papíru, je především procesem odstraňování látek, které by mohly mít negativní vliv na důležité vlastnosti konečného produktu, jako je čistota, absorpce, pevnost a barva buničiny.

Bělení recyklované buničiny se provádí pomocí bělicích prostředků bez obsahu chlóru (peroxidu vodíku a dithioničitanu sodného). Některé naše produkty jsou bělené a některé ne.

Na bělené produkty používáme bělidla (sloužící ke zvýšení světlosti buničiny vyráběné ze sběrného papíru).

Chemické látky

Všechny chemické látky (pomocné látky a aditiva) se hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti produktu.

Pro řízení výkonnosti produktu používáme aditiva:

 • činidla zvyšující pevnost za mokra (pro utěrky a papírové ručníky),
 • činidla zvyšující pevnost za sucha (používají se společně s mechanickým zpracováním buničiny s cílem vyrobit pevnější produkty, například utěrky),
 • při výrobě barevných papírů se přidávají barviva a ustalovače (pro zajištění vynikající stálosti barvy),
 • při výrobě potištěných výrobků se používají tiskařské barvy (pigmenty s nosiči a ustalovači),
 • při výrobě vícevrstvých produktů často používáme lepidlo rozpustné ve vodě, abychom zaručili celistvost produktu.

Ve většině našich papírenských závodů nepřidáváme optické zjasňovače. Ty se však často objevují u sběrového papíru, neboť se přidávají do papíru určeného k tisku.

Při výrobě profesionálních hygienických výrobků nepoužíváme změkčovadla.

Vysokou kvalitu produktů zajišťujeme díky systémům řízení kvality a hygieny v rámci celého procesu výroby, uskladňování a přepravy.

V zájmu udržení stabilního procesu a kvality produktů podporujeme proces výroby papíru prostřednictvím následujících chemických/pomocných látek:

 • odpěňovacích prostředků (povrchově aktivních látek a rozpouštědel),
 • pro kontrolu pH (hydroxidu sodného a kyseliny sírové),
 • prostředků ke zvyšování retence (chemických látek, které pomáhají shlukovat malá vlákna, aby se předešlo ztrátě vláken),
 • potahových chemikálií (které pomáhají regulovat krepování papíru, aby byl měkký a savý).

Abychom mohli znovu použít porušená vlákna a využít sběrná vlákna, používáme:

 • prostředky k rozvlákňování (chemické látky, které pomáhají znovu rozmělnit mokrý pevný papír),
 • chemické látky určené k vločkování (které pomáhají vyčistit sběrný papír od tiskařských barev a výplní),
 • bělidla (sloužící ke zvýšení světlosti buničiny vyráběné ze sběrného papíru),

Při čištění našich odpadních vod používáme vločkovací prostředky a živiny pro biologické ošetření. Díky nim jsme schopní zaručit, že naše papírenské závody nemají žádný negativní dopad na kvalitu vody.

Styk s potravinami

Tento výrobek splňuje zákonem stanovené požadavky na materiály určené pro styk s potravinami, které jsou doloženy externí certifikací provedenou třetí stranou. Výrobek je bezpečný pro utírání povrchů, které přicházejí do styku s potravinami. Vlastní výrobek může sám příležitostně na omezenou dobu přijít do styku s potravinami.

Eko certifikace

Tento produkt získal certifikát EU Ecolabel s číslem SE/004/001.

Tento produkt získal certifikát FSC® s číslem SA-COC-008266.

Obal

Splnění požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano

Datum vzniku článku a poslední revize článku

Datum vydání: 10-12-2021
Datum revize: 19-01-2024

Produkce

Tento produkt se vyrábí v papírenském závoděHondouville, FR a je certifikován podle ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), BRC-IoP, ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska 94, 186 00 Praha 8, Česko