Tork Xpress® stlačené jemné papírové ručníky Multifold
 • Tork Xpress® stlačené jemné papírové ručníky Multifold
 • Tork Xpress® stlačené jemné papírové ručníky Multifold
120454

Tork Xpress® stlačené jemné papírové ručníky Multifold

Tork Xpress® stlačené jemné papírové ručníky Multifold
 • Tork Xpress® stlačené jemné papírové ručníky Multifold
 • Tork Xpress® stlačené jemné papírové ručníky Multifold

Popis

Zvyšte kapacitu menších zásobníků s papírovými ručníky, které jsou stlačené o 50 %. Tyto velké papírové ručníky jsou mimořádně savé a odolné proti roztržení, takže hosté spotřebují méně kusů. Výdej po jednom kuse pomáhá snížit množství odpadu a zlepšit hygienu, protože hosté se dotýkají pouze ručníku, který skutečně použijí. Certifikáty EU Ecolabel a FSC dokládají váš závazek k podpoře udržitelnosti.
 • Nabídněte hostům větší komfort v podobě těchto pevných, savých a velkých papírových ručníků
 • Omezte díky výdeji po jednom kuse spotřebu papírových ručníků na toaletách a v umývárnách a zlepšete dodržování hygieny
 • S těmito ekonomickými papírovými ručníky dosáhnete rovnováhy mezi fantastickou funkčností a skvělou cenou
 • Využijte prostor na maximum – používejte na toaletách a v umývárnách s malou až střední návštěvností tyto stlačené papírové ručníky v kombinaci s kompaktním zásobníkem Tork Xpress®
TENTO OBAL JE VYROBEN Z – Nejméně z 30 % z recyklovaného plastuTork Easy Handling® plastový sáček – pro snadnější přenášení, otevírání a likvidaci balení56881 U 22 Food contact approved certified by a third party
57922 U 22 Food contact approved certified by a third partySA-COC-008266 FSC MixSE/004/001 EU Ecolabel

Údaje o produktu a přepravě

ID
H2 – systém ručníků Multifold
Kvalita
Advanced
Délka při rozložení
32 cm
Šířka při rozložení
21.2 cm
Délka ve složeném stavu
8 cm
Vrstva
2
Tisk
Ne
Ražba
Ano
Barva
Bílá
Typ skladu
Multifold M

Dodací údaje

Spotřebitelské jednotky
Přepravní jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322542153925
7322542153949
7322542283868
Obalový materiál
Banderole
Plastic
-
Počet kusů
200
2400 (12 CON)
172800 (72 TRP)
Hrubá hmotnost
539.4 g
6.6 kg
473.76 kg
Výška
95 mm
212 mm
1846 mm
Délka
84 mm
249 mm
1200 mm
Šířka
211 mm
380 mm
800 mm
Čistá hmotnost
503.2 g
6 kg
434.77 kg
Objem
1.68 dm3
20.06 dm3
1.44 m3
Počet vrstev na jedné paletě
-
-
8
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
-
9
Spotřebitelské jednotky
(PAL)
EAN
7322542153925
Obalový materiál
Banderole
Počet kusů
200
Hrubá hmotnost
539.4 g
Výška
95 mm
Délka
84 mm
Šířka
211 mm
Čistá hmotnost
503.2 g
Objem
1.68 dm3
Počet vrstev na jedné paletě
-
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
Přepravní jednotky
(TRP)
EAN
7322542153949
Obalový materiál
Plastic
Počet kusů
2400 (12 CON)
Hrubá hmotnost
6.6 kg
Výška
212 mm
Délka
249 mm
Šířka
380 mm
Čistá hmotnost
6 kg
Objem
20.06 dm3
Počet vrstev na jedné paletě
-
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322542283868
Obalový materiál
-
Počet kusů
172800 (72 TRP)
Hrubá hmotnost
473.76 kg
Výška
1846 mm
Délka
1200 mm
Šířka
800 mm
Čistá hmotnost
434.77 kg
Objem
1.44 m3
Počet vrstev na jedné paletě
8
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
9

Obsah

Produkt je vyroben z

Čerstvá vlákna

Recyklovaná vlákna

Chemické látky

Obalový materiál je vyroben z papíru nebo plastu.

Materiál

Čerstvá a recyklovaná vlákna

V procesu výroby hygienického papíru se používají jak čerstvá vlákna, tak sběrový papír. Výběr buničiny se provádí na základě požadavků produktu a dostupnosti buničiny. Buničina se tedy používá tím nejefektivnějším možným způsobem.

Recyklace papíru představuje efektivní využití zdrojů, neboť dřevitá vlákna se používají více než jednou.

Vysoké požadavky jsou kladeny na kvalitu a čistotu sběrového papíru. Je třeba zvážit každý článek řetězce (sběr, třídění, přeprava, uskladnění, použití), aby byla zaručena výroba bezpečných a hygienických produktů.

Recyklovaná vlákna lze vyrábět z různých druhů sběrového papíru, jako je sběrový novinový papír, časopisy, kancelářský odpad, papírové kelímky, nápojové kartony, krabice z vlnité lepenky a papírové ručníky. Volba druhů sběrového papíru se provádí pro každý produkt v závislosti na jeho specifických požadavcích na vlastnosti a bělost. Papír se rozpustí ve vodě, při vysoké teplotě se vymyje a ošetří vhodnými chemickými látkami a poté se filtruje, aby se oddělily obsažené nečistoty.

Čerstvá buničina se vyrábí z měkkého nebo tvrdého dřeva. Dřevo prochází chemickými a/nebo mechanickými procesy, během nichž dochází k oddělení celulózových vláken a odstranění ligninu a ostatních zbytků.Bělení buničiny, která se používá pro výrobu hygienického papíru, je především procesem odstraňování látek, které by mohly mít negativní vliv na důležité vlastnosti konečného produktu, jako je čistota, absorpce, pevnost a barva buničiny. V dnešní době se používají dvě různé metody bělení čerstvé buničiny: ECF (bělení bez elementárního chlóru), kde se používá oxid chloričitý, a TCF (bělení zcela bez chlóru), kde se používají ozón, kyslík a vodík.

Bělení recyklované buničiny se provádí pomocí bělicích prostředků bez obsahu chlóru (peroxidu vodíku a dithioničitanu sodného).

Chemické látky

Všechny chemické látky (pomocné látky a aditiva) se hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti produktu.

Pro řízení výkonnosti produktu používáme aditiva:

 • činidla zvyšující pevnost za mokra (pro utěrky a papírové ručníky),
 • činidla zvyšující pevnost za sucha (používají se společně s mechanickým zpracováním buničiny s cílem vyrobit pevnější produkty, například utěrky),
 • při výrobě barevných papírů se přidávají barviva a ustalovače (pro zajištění vynikající stálosti barvy),
 • při výrobě potištěných výrobků se používají tiskařské barvy (pigmenty s nosiči a ustalovači),
 • při výrobě vícevrstvých produktů často používáme lepidlo rozpustné ve vodě, abychom zaručili celistvost produktu.

Ve většině našich papírenských závodů nepřidáváme optické zjasňovače. Ty se však často objevují u sběrového papíru, neboť se přidávají do papíru určeného k tisku.

Při výrobě profesionálních hygienických výrobků nepoužíváme změkčovadla.

Vysokou kvalitu produktů zajišťujeme díky systémům řízení kvality a hygieny v rámci celého procesu výroby, uskladňování a přepravy.

V zájmu udržení stabilního procesu a kvality produktů podporujeme proces výroby papíru prostřednictvím následujících chemických/pomocných látek:

 • odpěňovacích prostředků (povrchově aktivních látek a rozpouštědel),
 • pro kontrolu pH (hydroxidu sodného a kyseliny sírové),
 • prostředků ke zvyšování retence (chemických látek, které pomáhají shlukovat malá vlákna, aby se předešlo ztrátě vláken),
 • potahových chemikálií (které pomáhají regulovat krepování papíru, aby byl měkký a savý).

Abychom mohli znovu použít porušená vlákna a využít sběrná vlákna, používáme:

 • prostředky k rozvlákňování (chemické látky, které pomáhají znovu rozmělnit mokrý pevný papír),
 • chemické látky určené k vločkování (které pomáhají vyčistit sběrný papír od tiskařských barev a výplní),
 • bělidla (sloužící ke zvýšení světlosti buničiny vyráběné ze sběrného papíru),

Při čištění našich odpadních vod používáme vločkovací prostředky a živiny pro biologické ošetření. Díky nim jsme schopní zaručit, že naše papírenské závody nemají žádný negativní dopad na kvalitu vody.

Styk s potravinami

Tento výrobek splňuje zákonem stanovené požadavky na materiály určené pro styk s potravinami, které jsou doloženy externí certifikací provedenou třetí stranou. Výrobek je bezpečný pro utírání povrchů, které přicházejí do styku s potravinami. Vlastní výrobek může sám příležitostně na omezenou dobu přijít do styku s potravinami.

Eko certifikace

Tento produkt získal certifikát EU Ecolabel s číslem SE/004/001.

Tento produkt získal certifikát FSC® s číslem SA-COC-008266.

Obal

Splnění požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano

Datum vzniku článku a poslední revize článku

Datum vydání: 29-09-2023
Datum revize: 23-04-2024

Produkce

Tento produkt se vyrábí v papírenském závoděKostheim, DE a je certifikován podle HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Likvidace

Tento produkt je používán ve většině případů pro osobní hygienu a lze jej likvidovat s běžným domovním odpadem.

Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska 94, 186 00 Praha 8, Česko