Tork Mini Jumbo extra jemný 3vrstvý toaletní papír Premium
 • Tork Mini Jumbo extra jemný 3vrstvý toaletní papír Premium
 • Tork Mini Jumbo extra jemný 3vrstvý toaletní papír Premium
 • Tork Mini Jumbo extra jemný 3vrstvý toaletní papír Premium
110255

Tork Mini Jumbo extra jemný 3vrstvý toaletní papír Premium

Tork Mini Jumbo extra jemný 3vrstvý toaletní papír Premium
 • Tork Mini Jumbo extra jemný 3vrstvý toaletní papír Premium
 • Tork Mini Jumbo extra jemný 3vrstvý toaletní papír Premium
 • Tork Mini Jumbo extra jemný 3vrstvý toaletní papír Premium

Popis

Systém Tork Mini Jumbo se vyznačuje časovou efektivitou a nižšími náklady a nabízí mnohem větší objem toaletního papíru než standardní role. Tork toaletní 3vrstvý papír v roli Mini Jumbo v kvalitě Premium je nejen jemný na omak a skvěle vypadá, ale je též maximálně funkční. Je vhodný pro provozovny se střední až vysokou návštěvností.
 • Luxusní, mimořádně jemný hygienický papír s vysokou bělostí, který zanechá trvalý dojem
 • Vysoká kapacita: snižuje nároky na údržbu a riziko toho, že ručníky dojdou
 • Atraktivní dekorativní potisk: cílem je vytvořit mimořádný dojem
SA-COC-008266 FSC MixSE/004/001 EU Ecolabel

Údaje o produktu a přepravě

ID
T2 - Systém toal. papíru Mini Jumbo
Kvalita
Premium
Délka role
120 m
Šířka role
9.7 cm
Průměr role
18.7 cm
Počet útržků
600
Délka útržku
20 cm
Vnitřní průměr dutinky
5.9 cm
Vrstva
3
Tisk
Ne
Ražba
Ano
Barva
Bílá

Dodací údaje

Spotřebitelské jednotky
Přepravní jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540312010
7322540312027
7322540326949
Obalový materiál
none
Carton
-
Počet kusů
1
12 (12 CON)
432 (36 TRP)
Hrubá hmotnost
569.8 g
7.3 kg
261.22 kg
Výška
97 mm
209 mm
2031 mm
Délka
187 mm
567 mm
1200 mm
Šířka
187 mm
380 mm
800 mm
Čistá hmotnost
541.3 g
6.5 kg
233.82 kg
Objem
3.39 dm3
45.03 dm3
1.62 m3
Počet vrstev na jedné paletě
-
-
9
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
-
4
Spotřebitelské jednotky
(PAL)
EAN
7322540312010
Obalový materiál
none
Počet kusů
1
Hrubá hmotnost
569.8 g
Výška
97 mm
Délka
187 mm
Šířka
187 mm
Čistá hmotnost
541.3 g
Objem
3.39 dm3
Počet vrstev na jedné paletě
-
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
Přepravní jednotky
(TRP)
EAN
7322540312027
Obalový materiál
Carton
Počet kusů
12 (12 CON)
Hrubá hmotnost
7.3 kg
Výška
209 mm
Délka
567 mm
Šířka
380 mm
Čistá hmotnost
6.5 kg
Objem
45.03 dm3
Počet vrstev na jedné paletě
-
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540326949
Obalový materiál
-
Počet kusů
432 (36 TRP)
Hrubá hmotnost
261.22 kg
Výška
2031 mm
Délka
1200 mm
Šířka
800 mm
Čistá hmotnost
233.82 kg
Objem
1.62 m3
Počet vrstev na jedné paletě
9
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
4

Obsah

Produkt je vyroben z

Čerstvá vlákna

Recyklovaná vlákna

Chemické látky

Obalový materiál je vyroben z papíru nebo plastu.

Materiál

Čerstvá a recyklovaná vlákna

V procesu výroby hygienického papíru se používají jak čerstvá vlákna, tak sběrový papír. Výběr buničiny se provádí na základě požadavků produktu a dostupnosti buničiny. Buničina se tedy používá tím nejefektivnějším možným způsobem.

Recyklace papíru představuje efektivní využití zdrojů, neboť dřevitá vlákna se používají více než jednou.

Vysoké požadavky jsou kladeny na kvalitu a čistotu sběrového papíru. Je třeba zvážit každý článek řetězce (sběr, třídění, přeprava, uskladnění, použití), aby byla zaručena výroba bezpečných a hygienických produktů.

Recyklovaná vlákna lze vyrábět z různých druhů sběrového papíru, jako je sběrový novinový papír, časopisy, kancelářský odpad, papírové kelímky, nápojové kartony, krabice z vlnité lepenky a papírové ručníky. Volba druhů sběrového papíru se provádí pro každý produkt v závislosti na jeho specifických požadavcích na vlastnosti a bělost. Papír se rozpustí ve vodě, při vysoké teplotě se vymyje a ošetří vhodnými chemickými látkami a poté se filtruje, aby se oddělily obsažené nečistoty.

Čerstvá buničina se vyrábí z měkkého nebo tvrdého dřeva. Dřevo prochází chemickými a/nebo mechanickými procesy, během nichž dochází k oddělení celulózových vláken a odstranění ligninu a ostatních zbytků.Bělení buničiny, která se používá pro výrobu hygienického papíru, je především procesem odstraňování látek, které by mohly mít negativní vliv na důležité vlastnosti konečného produktu, jako je čistota, absorpce, pevnost a barva buničiny. V dnešní době se používají dvě různé metody bělení čerstvé buničiny: ECF (bělení bez elementárního chlóru), kde se používá oxid chloričitý, a TCF (bělení zcela bez chlóru), kde se používají ozón, kyslík a vodík.

Bělení recyklované buničiny se provádí pomocí bělicích prostředků bez obsahu chlóru (peroxidu vodíku a dithioničitanu sodného).

Chemické látky

Všechny chemické látky (pomocné látky a aditiva) se hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti produktu.

Pro řízení výkonnosti produktu používáme aditiva:

 • činidla zvyšující pevnost za mokra (pro utěrky a papírové ručníky),
 • činidla zvyšující pevnost za sucha (používají se společně s mechanickým zpracováním buničiny s cílem vyrobit pevnější produkty, například utěrky),
 • při výrobě barevných papírů se přidávají barviva a ustalovače (pro zajištění vynikající stálosti barvy),
 • při výrobě potištěných výrobků se používají tiskařské barvy (pigmenty s nosiči a ustalovači),
 • při výrobě vícevrstvých produktů často používáme lepidlo rozpustné ve vodě, abychom zaručili celistvost produktu.

Ve většině našich papírenských závodů nepřidáváme optické zjasňovače. Ty se však často objevují u sběrového papíru, neboť se přidávají do papíru určeného k tisku.

Při výrobě profesionálních hygienických výrobků nepoužíváme změkčovadla.

Vysokou kvalitu produktů zajišťujeme díky systémům řízení kvality a hygieny v rámci celého procesu výroby, uskladňování a přepravy.

V zájmu udržení stabilního procesu a kvality produktů podporujeme proces výroby papíru prostřednictvím následujících chemických/pomocných látek:

 • odpěňovacích prostředků (povrchově aktivních látek a rozpouštědel),
 • pro kontrolu pH (hydroxidu sodného a kyseliny sírové),
 • prostředků ke zvyšování retence (chemických látek, které pomáhají shlukovat malá vlákna, aby se předešlo ztrátě vláken),
 • potahových chemikálií (které pomáhají regulovat krepování papíru, aby byl měkký a savý).

Abychom mohli znovu použít porušená vlákna a využít sběrná vlákna, používáme:

 • prostředky k rozvlákňování (chemické látky, které pomáhají znovu rozmělnit mokrý pevný papír),
 • chemické látky určené k vločkování (které pomáhají vyčistit sběrný papír od tiskařských barev a výplní),
 • bělidla (sloužící ke zvýšení světlosti buničiny vyráběné ze sběrného papíru),

Při čištění našich odpadních vod používáme vločkovací prostředky a živiny pro biologické ošetření. Díky nim jsme schopní zaručit, že naše papírenské závody nemají žádný negativní dopad na kvalitu vody.

Eko certifikace

Tento produkt získal certifikát EU Ecolabel s číslem SE/004/001.

Tento produkt získal certifikát FSC® s číslem SA-COC-008266.

Obal

Splnění požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano

Datum vzniku článku a poslední revize článku

Datum vydání: 19-04-2019
Datum revize: 19-01-2024

Produkce

Tento produkt se vyrábí v papírenském závoděSkelmersdale, GB a je certifikován podle ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 a FSC Chain-Of-Custody.

Likvidace

Tento produkt je vhodný k likvidaci v běžném stokovém systému obce.

Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska 94, 186 00 Praha 8, Česko