Ovlivněte změnu chování

Ovlivněte změnu chování

Objevte tipy a nástroje, které potřebujete k zajištění větší bezpečnosti při péči o pacienty.

Zachraňujte životy – mějte čisté ruce!

5. května je World Hand Hygiene Day – Světový den hygieny rukou. Tork je hrdým členem skupiny Soukromých organizací pro bezpečnost pacientů (Private Organizations for Patient Safety, POPS) Světové zdravotnické organizace (WHO) a podporuje její iniciativu World Hand Hygiene Day.

Zlepšete své postupy v oblasti zajištění hygieny rukou pomocí strategie zlepšování

Světová zdravotnická organizace identifikovala 5 klíčových prvků, na které je třeba se zaměřit při zlepšování prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních. Pokud chcete být úspěšní a docílit změny chování, musíte brát v úvahu všech 5 oblastí.

1. Systém

Změna systému – ujistěte se, že máte k dispozici správnou infrastrukturu, vybavení a zásoby.

2. Vzdělávání

Školení a vzdělávání – disponuje vaše zařízení školeními, školiteli a správným vybavením?

3. Kontrola

Monitorování a zpětná vazba – funguje ve vašem zařízení systém účinného monitorování a poskytování zpětné vazby?

3. Podpora

Připomenutí a komunikace – jak ve vašem zařízení podporujete dodržování hygieny rukou?

5. Angažovanost

Kulturní změna – mají vaši pracovníci poskytující zdravotní péči dostatečné pravomoci a jsou zapojení?

Soubory ke stažení