Mytí rukou

Dodržování hygieny rukou v univerzitních a vysokoškolských areálech

Abyste zajistili bezpečnost a chránili zdraví vašich studentů, pedagogů a zaměstnanců, je důležité dodržovat a podporovat v univerzitních a vysokoškolských areálech správnou hygienu rukou. A to zejména během semestrů, kdy je v těchto vysokoškolských zařízeních intenzivní a proměnlivý provoz. Studenti, pedagogové a zaměstnanci přicházejí každý den do kontaktu s řadou povrchů, jako jsou kliky dveří, vypínače nebo stolní počítače. Všichni by si měli v průběhu dne často a správně mýt ruce a po umytí je vždy důkladně osušit papírovým ručníkem. Platí to zejména po vysmrkání, zakašlání nebo kýchnutí, před přípravou jídla a po ní, po jídle a po použití toalety. Ruce by si měli umýt také vždy, když jsou viditelně znečištěné, a když používají sdílená zařízení, jako jsou společné klávesnice, počítače a tiskárny, nebo manipulují s odpadky.