Personál laboratoře při pohledu do mikroskopu

Výzkum a studie v oblasti hygieny

Na této stránce naleznete naše publikace studií z oblasti hygieny a úklidu nebo úzce souvisejících oblastí.
 • Zpráva o hygieně a zdraví
  Tato zpráva je nejnovějším vydáním série pololetních globálních průzkumů, které společnost Essity zveřejňuje od roku 2008 s cílem zvýšit povědomí o klíčové roli, kterou hygiena, sanitární opatření a zdraví hrají pro blahobyt jednotlivců i komunit. Tyto globální poznatky se rovněž zaměřují na řešení tabu a překážek, které stále existují v souvislosti s některými hygienickými tématy. Přinášíme nové poznatky, které jsou kombinací výsledků výzkumu, statistických údajů, příkladů praktických úspěchů a svědectví lidí, jejichž potřeby jsou většinou opomíjeny. Upozorňujeme také na řešení a opatření, která považujeme za zásadní pro zlepšení hygienických a zdravotních standardů na celém světě a ve všech oblastech života. 

  Přečtěte si studii

 • Problematika dodržování hygienických pravidel v souvislosti s onemocněním SARS-CoV-2 (COVID-19, nový koronavirus) a aspekty, které je třeba zohlednit při návštěvě veřejných toalet a restaurací – bílá kniha
  Mnoho uživatelů toalet preferuje papírové ručníky, ale jak víme, že jsou tou nejhygieničtější volbou? Naši odborníci na oblast hygieny v Tork studovali vědecké poznatky, porovnávali údaje a vydali bílou knihu. Odpověď je jasná – papírové ručníky jsou v boji proti šíření virů a bakterií lepší.

  Přečtěte si bílou knihu​

 • Modelování ročních nákladů a výsledků NHS v souvislosti s infekcemi ve zdravotnictví v Anglii
  Jaké jsou náklady a důsledky infekcí ve zdravotnictví pro systém zdravotnictví v moderní západní společnosti (v tomto případě v Anglii)? Tato studie využívá matematický model k odhadu těchto nákladů a ukazuje několik velmi významných čísel: 2,7 mld GBP, 28 500 úmrtí a 830 000 infekcí ročně. Studie navíc odhaduje, že téměř každé páté nemocniční lůžko je v daném okamžiku obsazeno pacientem, který se nakazil v souvislosti se systémem poskytování zdravotní péče.

  Přečtěte si studii

 • Modelování nákladů a důsledků snížení infekcí ve zdravotnictví zlepšením hygieny rukou v průměrné nemocnici v Anglii
  Jaké jsou možné důsledky zlepšení dodržování hygieny rukou pomocí systému monitorování hygieny rukou? Tato studie využívá matematický model k odhadu možných důsledků zlepšení hygieny rukou, např. zavedením systému jejího monitorování. Studie naznačuje, že je velmi pravděpodobné, že tento systém bude nákladově efektivní nebo dokonce přinese finanční zisk. A také výrazně sníží množství infekcí a úmrtí způsobených HAI.

  Přečtěte si studii

 • Elektronické monitorování hygieny rukou: přesnost, vliv na Hawthornský efekt a účinnost
  Jak přesný je monitorovací systém dodržování hygieny rukou Tork („Tork EMS“)? V rámci této studie ve známé nemocnici v centru Londýna ve Velké Británii byl systém Tork EMS zaveden na jednom oddělení a byla vyhodnocena jeho přesnost a účinnost. Závěr je, že systém je „vysoce přesný“ a že „pravděpodobně měří ‚reálná‘ čísla“ na rozdíl od manuálního pozorování, které je v současnosti považováno za zlatý standard.

  Přečtěte si studii


 • Univerzitní nemocnice využije průlomovou technologii ke zlepšení hygieny rukou a řešení infekcí souvisejících se zdravotní péčí
  Lze pomocí systému Tork EMS zlepšit dodržování hygieny rukou? Tato zkušenost dokládá, že jedno oddělení ve švédské regionální fakultní nemocnici po zavedení systému Tork EMS více než zdvojnásobilo míru dodržování

  Stáhnout referenci