Stressful_situation_patient_urgent_healthcare_Tork_original.jpg

Světový den hygieny rukou, 5. května

Tento den nám připomene, že hygiena rukou je důležitá. Dnes, zítra, každý den.

A je obzvláště důležitá v zařízeních zdravotní péče, kde hygiena rukou snižuje riziko, že se pacienti nakazí nějakou infekční nemocí a rozvine se u nich sepse.
 
Globálním tématem Světového dne hygieny rukou je v letošním roce téma „Je to ve vašich rukou – prevence sepse v oblasti zdravotní péče“. Stanovila jej Soukromá organizace pro bezpečnost pacientů a Světová zdravotnická organizace (WHO).
 
V rámci Světového dne hygieny rukou jsme připravili snadno zapamatovatelnou výzvu k akci. Je tvořena třemi kroky a jejím cílem je pomoci pracovníkům ve zdravotnictví (HCP) omezit infekce a sepse u pacientů.
 
Myslete na hygienu. Jednejte a předcházejte infekcím. Pečujte o pacienty. Nebo jednodušeji: Myslete. Jednejte. Pečujte.
 
 Nurse_holding_patient_hands_Tork.jpg

Předcházení sepsi

Sepsi, někdy nesprávně označovanou jako otrava krve, lze definovat jako život ohrožující poruchu činnosti orgánů, která je způsobena dysregulovanou reakcí hostitele na infekci.1 Jinými slovy, sepse je komplikací již existující infekce.
 
Sepse způsobí každý rok na celém světě průměrně šest milionů úmrtí – jedná se o primární příčinu úmrtí na infekci a je častější než infarkt. Sepse ve skutečnosti přispívá ke třetině všech úmrtí v nemocnicích.2,3,4
     
Prevence je proto klíčem k předcházení sepsi a zastavení jejích zničujících důsledků. Pro prevenci sepse u pacientů můžete použít následující čtyři pilíře:
 
Preventivní péče
Vzhledem k tomu, že sepse je reakcí organismu na infekci, první krok spočívá v zajištění toho, aby se u pacienta infekce vůbec nerozvinula. Toho lze dosáhnout pečlivou preventivní péčí, např. vhodnou péčí o stav pokožky, péčí o nohy, výběrem matrací snižujících tlak a očkováním.
 
Léčba infekcí
Pokud se u pacienta i přesto rozvine infekce, je třeba jej pečlivě sledovat a léčit. Nezapomeňte se seznámit s místními směrnicemi v oblasti antimikrobiální péče a uplatňovat je. Tak můžete zajistit, aby se stav vašeho pacienta nezměnil v kritický.
 
Hygiena rukou
Hygiena rukou hraje zásadní úlohu v prevenci křížového přenosu mikrobů z pracovníků ve zdravotnictví na pacienty. Budete-li dodržovat 5 momentů [odkaz] nástroje Světové zdravotnické organizace pro hygienu rukou, můžete dosáhnout velkého pokroku a zajistit provádění hygieny ve správnou dobu.
 
Péče o rány
Vhodná péče o rány [vložte odkaz na místní webové stránky společnosti BSN] hraje rovněž rozhodující úlohu v prevenci sepse, protože jakékoli narušení pokožky umožňuje bakteriím vstoupit do těla a způsobit infekci. Vždy byste měli sledovat, zda rány nevykazují příznaky infekce, a zajistit při převazování jejich řádné vyčištění. 
 
Moisturising_hands_healthcare_Tork.jpg

Myslete. Jednejte. Pečujte.

„Myslete. Jednejte. Pečujte.“ je soubor rychlých každodenních hygienických kroků určených k prevenci sepse ve zdravotnictví. Záměrem je pomáhat prosadit konzistentní a přísná hygienická opatření, která zabrání infekcím a sepsi mezi pacienty, o něž pečujete.
 
Myslete: Před zahájením obvyklého postupu se nezapomeňte zastavit a připomenout si preventivní hygienické pokyny, jako je 5 momentů [odkaz] hygieny rukou Světové zdravotnické organizace a pooperační péče o rány nebo zásady vašeho zařízení pro oblast antimikrobiální péče.
 
Jednejte: Proveďte nezbytné kroky k zajištění dodržování hygieny, abyste snížili riziko infekce a sepse. Příkladem je dezinfekce rukou před ošetřením pacienta i po něm, pečlivé sledování, zda pacientovy rány nevykazují příznaky infekce, nebo kontrola historie očkování u pacienta.
 
Pečujte: Po vhodném zákroku se vraťte k péči o své pacienty v bezpečném prostředí.
Šiřte o informace prostřednictvím naší infografiky
Stáhněte si plakát „Myslete. Jednejte. Pečujte.“
Hygiena rukou pro prevenci sepse
Literatura a zdroje:

1 z 10

pacientů na celém světě se alespoň jednou nakazí infekcí spojenou se zdravotní péčí (healthcare-associated infection, HAI)*

5 až 13 %

Míra ročního nárůstu sepse v rozvinutých zemích za poslední desetiletí**