Tork PeakServe®

Zajistěte, aby se kdykoliv všichni cítili příjemně

Kvalitní dojem, kterým vaše toalety a umývárny působí, dokazuje, že se staráte o své zaměstnance a vytváří dobrou image u vašich návštěvníků. Díky Tork PeakServe® zavedete nový standard, jehož výsledkem bude prvotřídní dojem z toalet a umýváren, spokojenost zaměstnanců, snížení nemocnosti a duševní pohoda na pracovišti.


Hygienické aspekty v prostředí open space
 
Je stále více zřejmé, že čistota a hygiena na pracovišti už není jen
otázkou příjemného pocitu, ale je zásadním faktorem produktivity. Stále více kanceláří se mění na open space, a lidé tak častěji přicházejí do sociálních kontaktů, sdílí sociální zařízení a technologie a čelí tak větším hygienickým rizikům než dříve.
 
Zavádění strategie v oblasti hygieny a její přínosy
 
Vinou nedostatečných návyků, pokud jde o dodržování odpovídající hygieny, lidé cítí, že jejich spolupracovníci nedělají dost pro to, aby předešli šíření choroboplodných zárodků. Implementací strategie v oblasti zajištění hygieny v kancelářích mohou zaměstnavatelé zvýšit produktivitu i kvalitu života snížením nemocnosti a omezením obav z nedostatečné hygieny. Studie prokázaly, že zavedení správného programu v oblasti hygieny rukou v kancelářích může snížit absenci z důvodu nemoci o více než 20 %, a potvrdily, že omezuje obavy, zlepšuje morálku na pracovišti a přístup k práci.
 
Jak se může Tork PeakServe® stát součástí strategie v oblasti lepší hygieny 
 
Jedním z nejdůležitějších faktorů zlepšení hygieny rukou, a tedy snížení výskytu infekčních nemocí, je jednoduše nabídnout více možností, jak požadavkům na hygienu rukou vyhovět. Neméně důležitým faktorem pak je zajistit, že v zařízeních bude vždy dostatečná zásoba hygienických potřeb. A tady vstupuje do hry Tork PeakServe. Tento průlomový systém zavedl nový standard v oblasti výdeje ručníků v provozech s vysokou návštěvností. Nabízí o 250 %* více papírových ručníků s cílem předejít tomu, že ručníky dojdou, a během intervalu mezi dvěma doplněními obslouží o 600* hostů více. Můžete tedy zůstat v klidu, protože na vašich frekventovaných toaletách a v umývárnách bude vždy dostatečná zásoba!  
 
Jak naše nejnovější inovace funguje

Naše nové papírové ručníky jsou stlačeny tak, aby se jich do menšího prostoru vešlo jednou tolik. Systém je navazující: Stlačené balíčky Tork PeakServe do sebe při doplňování zapadnou a ručníky se propojí, takže jsou ze zásobníku odebírány bez přerušení. 
Výsledkem je nový standard v podobě hladkého a nepřetržitého výdeje ručníků a štíhlý zásobník, který  přesto nabízí o 35 % větší kapacitu než kterýkoli jiný produkt na trhu.*
 
 
7. Arbogast, J. W., Moore-Schiltz, L., Jarvis, W. R., Harpster-Hagen, A., Hughes, J., & Parker, A. (2016). Impact of a comprehensive workplace hand hygiene program on
employer health care insurance claims and costs, absenteeism, and employee perceptions and practices. Journal of occupational and environmental medicine, 58(6), e231.