Contek 1 Rectangle.jpg

„I jediné malé vlákénko je příliš!“

Barvy, nátěry nebo chemické produkty: nezáleží na tom, co v IBC kontejneru přepravujete. Když společnost CONTek IBC-Service GmbH skončí s úklidem, musí být všechny zbytky beze stopy pryč.

Wolfgang Kuhn považuje každý chloupek nebo vlákno za přirozeného nepřítele. Náplní jeho práce je čištění s nulovou tolerancí. Před 20 lety založil CONTek IBC-Service GmbH a začal vyrábět a dodávat IBC kontejnery (opakovaně použitelné kontejnery využívané k přepravě nebezpečného zboží) a také je po použití čistit a vracet zákazníkům. Ve skutečnosti jde o celkem jednoduchý obchodní model. Ovšem v roce 1995, když Kuhn se svým obchodním partnerem společnost založili, nebylo na trhu nic porovnatelného. V té době pracoval pro společnost, která vyráběla inkousty do tiskáren. „Zjistil jsem, že na trhu není jediná společnost, která by nabízela koncepci výroby, čištění a logistiky IBC kontejnerů pod jednou střechou.“ Kuhn našel mezeru na trhu a založil CONTek jako poskytovatele kompletních služeb. A uspěl. 
 
Dnes přijíždí do továrny v durynském Ellrichu každý den přibližně 150 objemných ocelových kontejnerů, které je potřeba vyčistit a připravit na další přepravu. Do každého kontejneru se vejde od 300 do 1 200 litrů kapaliny, kašovité hmoty nebo tekutého materiálu. V kontejnerech, které se vracejí z firem působících v automobilovém průmyslu, jsou často zbytky nátěrů, tiskárny v nich nechávají spoustu zbytkového inkoustu. Bez ohledu na to, co kontejnery obsahují, je úlohou společnosti CONTek beze zbytku a včas odstranit veškeré zbytky. „Když některý z našich zákazníků udržuje výrobní linku v chodu během noci, očekává, že ráno bude mít kontejnery připravené na dvoře,“ vysvětluje Wolfgang Kuhn. V závodě v Ellrichu se proto pracuje nepřetržitě, šest dní v týdnu.  
 
Po počáteční kontrole, zda použité kontejnery nejsou mechanicky poškozené, se vše v rámci složitého procesu strojově čistí. Následně kontejnery procházejí dokončovacím procesem, který spočívá v manuálním čištění pomocí speciálních čisticích utěrek. Každý člen personálu ví, jak je tato práce odpovědná. „Řekněme například, že by zbytky inkoustu nebo oleje kontaminovaly další náklad barvy. Výrobce automobilů by pak musel zastavit celou výrobní linku,“ uvádí Kuhn, aby celý problém objasnil. „Každá vteřina, kdy linka stojí, představuje obrovské náklady z prostojů. Proto našim zákazníkům ručíme za to, že vyčištěné kontejnery jsou 100% bez vláken, šmouh, silikonu, mastnoty, oleje nebo zbytků barvy.“ Vyčištění jednoho IBC kontejneru zabere od jedné do sedmi hodin, v závislosti na obsahu a stupni znečištění. 
 
Aby optimalizovala proces čištění, hledala společnost v roce 2011 alternativu k bavlněným utěrkám, které do té doby používala pro konečné čištění. S nimi totiž nebylo možné zajistit 100% výsledky bez jakýchkoli zanechaných vláken. Společnost CONTek zkoušela čisticí utěrky různých značek a po rozsáhlém testování se rozhodla pro Tork Heavy-Duty čisticí utěrky. „Čisticí utěrky Tork nám pomohly zlepšit kvalitu práce, aniž by nás to stálo jediný cent navíc,“ říká Wolfgang Kuhn. CONTek má spotřebu přibližně 100 000 utěrek za rok. 100 000 příležitostí, kdy není třeba se obávat smítek a nechtěných vláken.

Čisticí utěrky Tork nám pomohly zlepšit kvalitu práce, aniž by nás to stálo jediný cent navíc

Wolfgang Kuhn

Zakladatel společnosti CONTek IBC-Service GmbH