Zajištění udržitelnosti, pokud jste mimo domov

V dnešní době lidé tráví stále více času mimo domov – v práci, v hotelích, ve školách, restauracích nebo na letištích. Znamená to, že roste poptávka po řešeních, díky nimž je život mimo domov udržitelnější. 
 
Poskytujeme vám trvale udržitelná řešení pro chod vašeho podnikání, které naplní potřeby a požadavky zákazníků a spotřebitelů. Spadá sem vše od lepšího zdraví přes dokonalejší hygienu až po řešení zajišťující efektivnější využívání zdrojů v podobě nižšího objemu odpadu nebo lepšího pracovní prostředí pro vaše pracovníky úklidu, kuchaře nebo pracovníky ve zdravotnictví.
 
Naším závazkem v Tork je zajistit, větší udržitelnost v době, kdy jste mimo domov. 

 

Jak pomáháme v oblasti udržitelnosti v době, kdy jste mimo domov

Naším posláním je vyvíjet řešení, která zajistí větší udržitelnost v době,kdy se pohybujete mimo svůj domov Náš závazek v rámci udržitelnosti je založen na třech oblastech, v nichž budou mít podle našeho názoru naše výrobky a řešení největší dopad: Well-being (pocit pohodlí a zdraví), More from less (získávat více při použití méně zdrojů) a Circularity (cirkulární ekonomika).

Well-being

Hygiena, zdraví a pocit pohodlí spolu úzce souvisejí. V rozvojových zemích jsou zásadními faktory v oblasti prevence šíření onemocnění přístup k čisté vodě a lepší dodržování pravidel v oblasti hygieny. I v těch částech světa, které nejsou v tomto směru natolik rizikové, je však hygiena pro zdraví a pocit pohodlí nezbytná. Například v hotelích, restauracích a kavárnách hraje hygiena klíčovou roli pro image podniku. Nejen proto, že pomáhá předcházet šíření nemocí z kuchyně na zákazníky, ale také proto, že všechny části podniku je třeba udržovat v čistotě, aby na hosty dělaly trvale dobrý dojem. V nemocnicích je možné zabránit až 70 % infekcí spojených se zdravotní péčí pomocí lepších hygienických postupů a lepší hygienické normy v předškolních a školních zařízeních mohou snížit míru absencí až o 54 %. Prostřednictvím programů vzdělávání v oblasti hygieny, výzkumu a partnerství se věnujeme zvyšování hygienických standardů pro všechny v době, kdy se nacházejí mimo domov.
 
V rámci zaměření na pohodlí také vyvíjíme řešení, díky kterým bude správa zařízení méně stresující a méně fyzicky náročná, například zavedením ergonomického balení nebo systémů úklidu na základě reálných údajů. A v průmyslovém prostředí naše čisticí utěrky snižují potřebu rozpouštědel až o 41 %.

More from Less

Snižování dopadu na životní prostředí ve formě odpadu a emisí oxidu uhličitého je v dnešní době pro všechny podniky zásadní – bez ohledu na odvětví, velikost nebo lokalitu. 
 
Poskytujeme řešení, která snižují objem odpadu a emise uhlíku, aniž bychom dělali kompromisy v oblasti kvality. Získat více při použití méně zdrojů znamená přehodnotit svůj přístup k návrhu a výrobě u všech položek v rámci hodnotového řetězce. Prostřednictvím hodnocení životního cyklu (Life Cycle Assessments, LCA) systematicky posuzujeme dopady na životní prostředí v rámci všech fází životního cyklu výrobku a hledáme cesty, jak získávat více s využitím méně zdrojů. Vyvíjíme také řešení, díky kterým dochází ke snížení spotřeby, jako je například výdej po jednom ubrousku.

Circularity

Dalším velkým krokem k zajištění trvale udržitelné budoucnosti bude přehodnocení podnikání a spotřeby. Společnosti se pomalu mění z lineárních na cirkulární a objevují se tak nové obchodní modely, které řeší zodpovědné využívání zdrojů na základě "návrhu odpovídajících výrobků, snížení spotřeby, renovace a recyklace".
 
Pokud jde o profesionální hygienická řešení, recyklace je vzhledem k bezpečnostním obavám obtížnější, ovšem řada podniků navazuje partnerství se společnostmi, které se zabývají nakládáním s odpady a zkoumají možnosti recyklace všeho, co se vyrábí. V Tork jsme vzali tento vývoj do svých rukou a vytvořili jsme pro zákazníky cirkulární řešení: recyklaci papírových ručníků Tork PaperCircle® (v EU) a recyklaci v rámci uzavřené smyčky (v USA).

Znalosti, inovace a partnerství

Hodnota, kterou přinášíme svým zákazníkům, je výsledkem našich znalostí, inovací a partnerství a díky nim je jejich podnikání zdravější a lepší.
 
Máme rozsáhlé znalosti a rozumíme trendům a vývoji ovlivňujícím naše zákazníky v různých průmyslových odvětvích a díky tomu jsme vždy o krok napřed. Ať už se jedná o aktuální informace o postojích spotřebitelů k udržitelnosti, nejnovější výzkum infekcí spojených se zdravotní péčí nebo nejnovější trendy v recyklaci, můžete si být jisti, že myslíme na všechno.
 
Trvale udržitelný rozvoj je rovněž jádrem našich inovací. Díky předním inovacím, jako je Tork PaperCircle® – první služba recyklace papírových ručníků na světě – a Tork EasyCube®, které šetří našim zákazníkům čas a úsilí, stojíme v čele našeho odvětví.
 
Spolupráce s našimi zákazníky je klíčem k úspěšným a udržitelným inovacím, proto s nimi spolupracujeme na vývoji nových produktů a služeb. Prostřednictvím studií v praxi, testování produktů a procesů zlepšování optimalizujeme svá řešení tak, aby vyhovovala jejich potřebám.

Světová jednička v oblasti trvale udržitelného rozvoje

Tork je součástí společnosti Essity, která působí celosvětově v oblasti hygieny a zdraví a je považována za jednu z nejudržitelnějších společností na světě. Naše snahy v oblasti udržitelnosti dokládá řada ocenění a hodnocení. Máme zavedenou a prověřenou celosvětovou politiku zajišťování zdrojů surovin. Na výrobu produktů Tork se používá pouze trvale udržitelná vláknina ze zodpovědných zdrojů.  
 
Více informací o snahách společnosti Essity v oblasti udržitelnosti a jejích cílech si můžete přečíst zde: https://www.essity.com/sustainability
 
FocusAreas_csCZ.jpg

Tisk Stáhnout