Zajištění trvale udržitelného života mimo domov

V dnešní době lidé tráví stále více času mimo domov – v práci, v hotelích, ve školách, restauracích nebo na letištích. Znamená to, že roste poptávka po řešeních, díky nimž je život mimo domov udržitelnější. 
 
Poskytujeme vám trvale udržitelná řešení pro vaše obchodní operace, kterými reagujete na potřeby a požadavky zákazníků a spotřebitelů. Spadá sem vše od lepšího zdraví přes lepší hygienu až po řešení s účinnějším využíváním zdrojů, která snižují objem odpadu, nebo lepší pracovní prostředí pro vaše pracovníky úklidu, kuchaře nebo pracovníky ve zdravotnictví.
 
V Tork jsme odhodláni nabízet udržitelnější život mimo domov. 

Jak umožňujeme udržitelnější život mimo domov

Naším posláním je vyvíjet řešení, s nimiž je život mimo domov udržitelnější. Náš závazek trvale udržitelného rozvoje je založen na třech oblastech vlivu, na které budou mít naše výrobky a řešení podle našeho názoru největší dopad: Well-being (celková pohoda), More from less (získávat více z menšího množství zdrojů) a Circularity (oběhové hospodářství).

Celková pohoda

Hygiena, zdraví a celková pohoda spolu úzce souvisí. V rozvojových zemích jsou zásadními faktory pro prevenci šíření onemocnění přístup k čisté vodě a lepší hygienické praktiky. Ovšem i v těch částech světa, kde v sobě tato oblast nese méně rizika, je hygiena pro zdraví a pohodu nezbytná. Například v hotelích, restauracích a kavárnách hraje hygiena klíčovou roli pro image podniku. Nejen v tom smyslu, že pomáhá předcházet šíření nemocí z kuchyně na zákazníky, ale také proto, že všechny části podniku je třeba udržovat svěží, aby na hosty dělaly trvale dobrý dojem. V nemocnicích je možné zabránit až 70 % infekcí spojených se zdravotní péčí pomocí lepších hygienických postupů a lepší hygienické normy v předškolních a školních zařízeních mohou snížit míru absencí až o 54 %. Prostřednictvím programů vzdělávání v oblasti hygieny, výzkumu a partnerství se věnujeme zvyšování hygienických standardů pro všechny, kteří jsou mimo domov.
 
Naše zaměření na celkovou pohodu také znamená vyvíjení řešení, s nimiž bude správa zařízení méně stresující a méně fyzicky náročná, například zavedením ergonomického balení nebo systémů úklidu na základě reálných údajů. A v průmyslovém prostředí naše čisticí utěrky snižují potřebu rozpouštědel až o 41 %.

Získat více z menšího množství zdrojů

Snižování dopadu na životní prostředí ve formě odpadu a emisí oxidu uhličitého je v dnešní době pro všechny podniky zásadní – bez ohledu na odvětví, velikost nebo lokalitu. 
 
Poskytujeme řešení, která snižují objem odpadu a emise uhlíku, aniž by docházelo ke snížení kvality. Získat více z menšího množství zdrojů znamená přehodnotit, jak navrhujeme a vyrábíme věci v hodnotovém řetězci. Prostřednictvím hodnocení životního cyklu (Life Cycle Assessments, LCA) systematicky vyhodnocujeme dopady na životní prostředí související se všemi fázemi životního cyklu výrobku a nacházíme způsoby, jak s získávat více z menšího množství zdrojů. Vyvíjíme také řešení snižující spotřebu, jako je například dávkování po jednom ubrousku.

Z lineárních na oběhové

Dalším velkým krokem k zajištění trvale udržitelné budoucnosti bude přehodnocení podnikání a spotřeby. Společnosti se pomalu přeměňují z lineárních na oběhové a objevují se tak nové obchodní modely, které řeší zodpovědné využívání zdrojů prostřednictvím „návrhu, snižování spotřeby, opětovného využívání a recyklace“.
 
Pokud jde o profesionální hygienická řešení, recyklace je vzhledem k bezpečnostním obavám obtížnější, ovšem řada podniků navazuje partnerství se společnostmi, které se zabývají nakládáním s odpady a zkoumají možnosti recyklace všeho, co se vyrábí. V Tork jsme vzali tento vývoj do svých rukou a vytvořili jsme pro zákazníky oběhová řešení: recyklaci papírových ručníků Tork PaperCircle® (v EU) a recyklaci v rámci uzavřené smyčky (v USA).

Tisk Stáhnout