Tork bílá uzavíratelná kapsička na příbory s přírodním ubrouskem
 • Tork bílá uzavíratelná kapsička na příbory s přírodním ubrouskem
474639

Tork bílá uzavíratelná kapsička na příbory s přírodním ubrouskem

Tork bílá uzavíratelná kapsička na příbory s přírodním ubrouskem
 • Tork bílá uzavíratelná kapsička na příbory s přírodním ubrouskem

Popis

Tork uzavíratelné kapsičky na příbory s ubrousky jsou ideální pro restaurace, které chtějí zajistit nový standard v oblasti hygieny. Jsou ideální v prostředích, kde je třeba stoly snadno a rychle připravit.
 • Nabídnete svým hostům příbory a ubrousky chráněné v uzavřených kapsičkách
 • Kapsičky s předem vloženými příbory můžete mít uložené vertikálně v Tork kartonu nebo jakémkoli košíku
 • Předem vložený příbor šetří obsluze cenný čas při přípravě
50572 U 19 Food contact approved certified by a third party

Údaje o produktu a přepravě

Kvalita
Advanced
Délka při rozložení
39 cm
Šířka při rozložení
23 cm
Délka ve složeném stavu
19 cm
Šířka ve složeném stavu
6 cm
Vrstva
2
Tisk
Ano
Typ skladu
1/8 cutlery bag

Dodací údaje

Spotřebitelské jednotky
Přepravní jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541348001
7322541348001
7322541415574
Obalový materiál
none
Carton
-
Počet kusů
600
600 (1 CON)
25200 (42 TRP)
Hrubá hmotnost
5600 g
5.6 kg
235.2 kg
Výška
295 mm
307 mm
1992 mm
Délka
260 mm
451 mm
1200 mm
Šířka
445 mm
266 mm
1000 mm
Čistá hmotnost
5100 g
5.1 kg
214.2 kg
Objem
34.13 dm3
36.83 dm3
1.55 m3
Počet vrstev na jedné paletě
-
-
6
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
-
7
Spotřebitelské jednotky
(PAL)
EAN
7322541348001
Obalový materiál
none
Počet kusů
600
Hrubá hmotnost
5600 g
Výška
295 mm
Délka
260 mm
Šířka
445 mm
Čistá hmotnost
5100 g
Objem
34.13 dm3
Počet vrstev na jedné paletě
-
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
Přepravní jednotky
(TRP)
EAN
7322541348001
Obalový materiál
Carton
Počet kusů
600 (1 CON)
Hrubá hmotnost
5.6 kg
Výška
307 mm
Délka
451 mm
Šířka
266 mm
Čistá hmotnost
5.1 kg
Objem
36.83 dm3
Počet vrstev na jedné paletě
-
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322541415574
Obalový materiál
-
Počet kusů
25200 (42 TRP)
Hrubá hmotnost
235.2 kg
Výška
1992 mm
Délka
1200 mm
Šířka
1000 mm
Čistá hmotnost
214.2 kg
Objem
1.55 m3
Počet vrstev na jedné paletě
6
Počet přepravních jednotek v jedné vrstvě
7

Obsah

Produkt je vyroben z

Recyklovaná vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyroben z papíru nebo plastu.

Materiál

Recyklovaná vlákna

Recyklace papíru představuje efektivní využití zdrojů, neboť dřevitá vlákna se používají více než jednou.

Vysoké požadavky jsou kladeny na kvalitu a čistotu sběrového papíru. Je třeba zvážit každý článek řetězce (sběr, třídění, přeprava, uskladnění, použití), aby byla zaručena výroba bezpečných a hygienických produktů.

Recyklovaná vlákna lze vyrábět z různých druhů sběrového papíru, jako je sběrový novinový papír, časopisy, kancelářský odpad, papírové kelímky, nápojové kartony, krabice z vlnité lepenky a papírové ručníky. Volba druhů sběrového papíru se provádí pro každý produkt v závislosti na jeho specifických požadavcích na vlastnosti a bělost. Papír se rozpustí ve vodě, při vysoké teplotě se vymyje a ošetří vhodnými chemickými látkami a poté se filtruje, aby se oddělily obsažené nečistoty.

Bělení buničiny, která se používá pro výrobu hygienického papíru, je především procesem odstraňování látek, které by mohly mít negativní vliv na důležité vlastnosti konečného produktu, jako je čistota, absorpce, pevnost a barva buničiny.

Bělení recyklované buničiny se provádí pomocí bělicích prostředků bez obsahu chlóru (peroxidu vodíku a dithioničitanu sodného). Některé naše produkty jsou bělené a některé ne.

Na bělené produkty používáme bělidla (sloužící ke zvýšení světlosti buničiny vyráběné ze sběrného papíru).

Chemické látky

Všechny chemické látky (pomocné látky a aditiva) se hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti produktu.

Pro řízení výkonnosti produktu používáme aditiva:

 • činidla zvyšující pevnost za mokra (pro utěrky a papírové ručníky),
 • činidla zvyšující pevnost za sucha (používají se společně s mechanickým zpracováním buničiny s cílem vyrobit pevnější produkty, například utěrky),
 • při výrobě barevných papírů se přidávají barviva a ustalovače (pro zajištění vynikající stálosti barvy),
 • při výrobě potištěných výrobků se používají tiskařské barvy (pigmenty s nosiči a ustalovači),
 • při výrobě vícevrstvých produktů často používáme lepidlo rozpustné ve vodě, abychom zaručili celistvost produktu.

Ve většině našich papírenských závodů nepřidáváme optické zjasňovače. Ty se však často objevují u sběrového papíru, neboť se přidávají do papíru určeného k tisku.

Při výrobě profesionálních hygienických výrobků nepoužíváme změkčovadla.

Vysokou kvalitu produktů zajišťujeme díky systémům řízení kvality a hygieny v rámci celého procesu výroby, uskladňování a přepravy.

V zájmu udržení stabilního procesu a kvality produktů podporujeme proces výroby papíru prostřednictvím následujících chemických/pomocných látek:

 • odpěňovacích prostředků (povrchově aktivních látek a rozpouštědel),
 • pro kontrolu pH (hydroxidu sodného a kyseliny sírové),
 • prostředků ke zvyšování retence (chemických látek, které pomáhají shlukovat malá vlákna, aby se předešlo ztrátě vláken),
 • potahových chemikálií (které pomáhají regulovat krepování papíru, aby byl měkký a savý).

Abychom mohli znovu použít porušená vlákna a využít sběrná vlákna, používáme:

 • prostředky k rozvlákňování (chemické látky, které pomáhají znovu rozmělnit mokrý pevný papír),
 • chemické látky určené k vločkování (které pomáhají vyčistit sběrný papír od tiskařských barev a výplní),
 • bělidla (sloužící ke zvýšení světlosti buničiny vyráběné ze sběrného papíru),

Při čištění našich odpadních vod používáme vločkovací prostředky a živiny pro biologické ošetření. Díky nim jsme schopní zaručit, že naše papírenské závody nemají žádný negativní dopad na kvalitu vody.

Styk s potravinami

Tento výrobek splňuje zákonem stanovené požadavky na materiály určené pro styk s potravinami, které jsou doloženy externí certifikací provedenou třetí stranou. Výrobek je bezpečný pro utírání povrchů, které přicházejí do styku s potravinami. Vlastní výrobek může sám příležitostně na omezenou dobu přijít do styku s potravinami.

Obal

Splnění požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano

Datum vzniku článku a poslední revize článku

Datum vydání: 21-09-2020
Datum revize: 18-01-2024

Produkce

Tento produkt se vyrábí v papírenském závoděExternal, PL.

Likvidace

Tento výrobek lze likvidovat v rámci běžných systémů nakládání s odpady. Použité výrobky by neměly být předávány do recyklačních systémů.

Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska 94, 186 00 Praha 8, Česko