TORK NL2 E 0103b.jpg

Nový výzkum poukazuje na možná hygienická rizika v oblasti nemocničních povrchů

Tork, značka společnosti SCA, upozorňuje na důležitost „Páté základní situace v hygieně rukou“ pod patronátem Světové zdravotnické organizace. Zaměřuje se na okolí pacientů a připomíná blížící se Světový den hygieny rukou, který se koná 5. května.

V rámci zvyšování povědomí o důležitosti hygieny rukou ve zdravotnických zařízeních se vedoucí světová společnost v oblasti hygieny a zdraví SCA společně s RISE (Výzkumné ústavy Švédska) pyšní výsledky nového výzkumu, který se zaměřil na šíření bakterií zjištěných v okolí pacientů. Dvouleté studie tohoto problému se zúčastnila řada partnerů, výzkumníků SCA a zdravotnických a výzkumných ústavů. Finančními prostředky podpořila studii švédská státní organizace Vinnova, která zodpovídá za podporu udržitelného růstu cestou inovace. Zaměřila se hlavně na důležitost textilních materiálů a povrchů v okolí pacienta, jakožto možných zdrojů infekcí ve zdravotnických zařízeních (HAI).  


Je třeba zdůrazňovat dezinfekci rukou po kontaktu s okolím pacienta

Pomocí vzorků DNA zkoumali vědci společenství bakterií, které se nacházejí na různých površích v nejbližším okolí pacienta: tyto povrchy zahrnovaly textilie, mezi které patří oddělovací závěsy nebo ložní prádlo v inkubátorech novorozenců, ochranné zábradlí u lůžek pacientů a podlahy v pokojích pacientů, včetně toalet a sprch. Zkoumané povrchy vykázaly přítomnost celé řady bakterií, přičemž některé z nich jsou možnými patogeny. Tato zjištění zdůrazňují potřebu řádné hygieny rukou podle doporučení v podobě 5. základní situace Světové zdravotnické organizace (WHO). Bohužel je tomu tak, že podle American Journal of Infection Control je dodržování zásad hygieny rukou ve zdravotnických zařízeních v oblasti páté základní situace na nejnižší úrovni (1). Pouze 60 % zdravotnických pracovníků tyto kroky uznává a řídí se jimi a tato studie tak pomáhá zvyšovat povědomí o důležitosti dezinfekce rukou po kontaktu s okolím pacienta.

 

„Naše studie prokázala, že povrchy v těsné blízkosti pacienta mohou vykazovat případné patogenní bakterie. Řádná hygiena rukou po kontaktu s takovými povrchy může bránit jejich dalšímu šíření a napomáhat omezování zdrojů infekce ve zdravotnických zařízeních (HAI)“, říká Birgitta Bergströmová, Msc, Mikrobiologie a hygiena v zemědělské výrobě a biologických vědách v ústavu RISE. 


Klíčem jsou čisticí postupy, vzdělávání a rozmístění dávkovačů 

Během předcházející tříleté studie v 16 nemocnicích, které podporuje Tork, považovalo 60 % zdravotnických pracovníků umístění dávkovače za hlavní příspěvek k dlouhodobému dodržování pravidel na vyšší úrovni. 

 

„Studie DOSAŽITELNOST* ukázala, že je důležité dívat se na základní situace v oblasti hygieny rukou z pohledu zdravotnického pracovníka a jeho práce. Je nutné mu dodržování těchto 5 základních situací co nejvíce usnadnit a zajistit snadný přístup k účelně rozmístěným dávkovačům. Malá změna s velkým dopadem.“ říká Carolyn Berlandová, vrchní vědecká pracovnice v oblasti výzkumu a vývoje společnosti SCA.

 

Dávkovače prostředků pro dezinfekci rukou značky Tork použité během studie Dosažitelnost jsou součástí komplexní nabídky v oblasti hygieny rukou Tork pro zdravotnická zařízení. Nabízená řešení pokrývají celý rozsah kroků od mytí a sušení rukou až po dezinfekci a hydrataci. Častá hygiena rukou zdravotnických pracovníků je nesmírně důležitá, proto je výběr výrobků upraven tak, aby byla péče o ruce zdravotníků co nejpříjemnější, nejúčinnější a nejrychlejší. 

 

Na podporu dodržování pravidel a prevence šíření infekcí doporučuje značka Tork následující kroky: 

 

• Vysvětlujte pracovníkům a návštěvám důležitost a smysl 5. základní situace v hygieně rukou

• Pro úklid prostor pro pacienty používejte srozumitelné a podrobné postupy

• Ložní a jiné prádlo pacientů perte často a zvažte vhodnost prádla jednorázového

• Přečtěte si více o tom, jak zlepšit dodržování zásad, zde: Doporučení značky Tork pro umisťování dávkovačů ve zdravotnických zařízeních

• Pro další užitečné pomůcky a informace navštivte stránku světové kampaně WHO


Propagace Dne světové hygieny rukou mezi zdravotnickými pracovníky 

 

Podle Světové zdravotnické organizace jsou zdroje infekcí ve zdravotnických zařízeních nadále velkým problémem. Dobrá hygiena rukou se všeobecně považuje za jedinou a nejdůležitější metodu omezování výskytu těchto infekcí (2). Proto každý rok Světová zdravotnická organizace (WHO) za přispění členů POPS (Soukromé organizace na podporu bezpečnosti pacientů)* zdůrazňují důležitost hygieny rukou během Dne hygieny rukou WHO – 5. května. Společnost SCA je hrdá na svoji účast v tomto programu.

 

V rámci posílení hygienických postupů vyvinula Světová zdravotnická organizace (WHO) „Pět základních situací pro hygienu rukou“, které zdůrazňují klíčové situace, v nichž by si měli zdravotničtí pracovníci dezinfikovat ruce. Tyto situace zahrnují dezinfekci rukou před kontaktem s pacientem, před prováděním čištění/sterilizace, po kontaktu/riziku kontaktu s tělními tekutinami, po fyzickém kontaktu s pacientem a po kontaktu s okolím pacienta. Více užitečných pomůcek a informací najdete na webové stránce světové kampaně WHO.

 

„Zdravotničtí pracovníci jsou vytížení lidé, kteří se usilovně snaží chránit zdraví svých pacientů. Potřebují naši podporu a zasluhují si ji, aby potřebná dezinfekce rukou byla rychlejší a snazší,“ říká Carolyn Berlandová, vrchní vědecká pracovnice společnosti SCA. Světový den hygieny rukou může tyto odborníky dále povzbudit v plnění nesnadného úkolu dodržování zásad.

 

Pro více informací o práci společnosti SCA na podporu hygieny v každodenním životě navštivte www.HygieneMatters.com.

 

Pro více informací o společnosti SCA kontaktujte, prosím, Renee Remijnse

+31 30 6984 643 nebo e-mail renee.remijnse@sca.com 

 

Zdroje:

 

(1) American Journal of Infection Control. „Ke zlepšování páté základní situace pro hygienu rukou Světové zdravotnické organizace v rámci prevence šíření infekcí.“

 

(2)  „Hygiena rukou: Zpět k základům zvládání infekce.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3249958/#ref1 

 

*http://www.who.int/gpsc/pops/en/

 

O studii společnosti SCA a organizace Vinnova 

Během zjišťování poznatků o zamezení šíření infekcí ve zdravotnických zařízeních (HAI) byla společnost SCA jedním z hlavních podporovatelů dvouleté studie organizace Vinnova. Této studie se zúčastnilo třináct partnerů zahrnujících nemocnice, výzkumné ústavy a soukromé společnosti. Společnost SCA investovala do úspěchu tohoto projektu více než 2 000 hodin práce.

 

O zemědělské výrobě a biologické vědě v ústavu RISE 

 

Zemědělská výroba a biologická věda je jednotka, která je součástí RISE (Výzkumné ústavy Švédska). Tato jednotka má asi 130 zaměstnanců a zabývá se výzkumem a inovacemi v celém potravinovém řetězci, a to od primární zemědělské výroby přes zpracovatelský průmysl až po úroveň spotřebitele. Vyvíjíme a zavádíme technologie příští generace v oblasti primární a potravinářské výroby a věnujeme se taktéž vývoji bezpečných, zdravých a udržitelných potravin podle přání klienta. RISE zahrnuje bývalé ústavy Innventia, SP a švédské ICT s celkem 2 200 zaměstnanci. Vlastní jej švédský stát. Více informací najdete na www.ri.se

 

 O Světovém dnu hygieny rukou

 

Světový den hygieny rukou je kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) na podporu hygieny rukou ve zdravotnických zařízeních. Koná se každý rok dne 5. května. Cílem tohoto úsilí je napomáhat dodržování hygienických doporučení středisek pro řízení a prevenci chorob (CDC) a Světové zdravotnické organizace ve zdravotnických zařízeních. Činnosti spojené se Světovým dnem hygieny rukou se také zabývají nedostatečným chápáním hygieny rukou a její propagací.

Tisk Stáhnout