Předcházení sepsi

Předcházení sepsi

Nástroje pro prevenci sepse

Naše fakta a tipy jsou navrženy tak, aby vám pomohly zvýšit informovanost o důležitosti hygieny rukou a péče o rány pro omezování rizika sepse.

Zvyšujte povědomí o riziku sepse a zachraňujte tak životy

Sepsi, někdy nesprávně označovanou jako otrava krve, lze definovat jako život ohrožující reakci vlastního těla pacienta na již existující infekce.  Sepse způsobuje každý rok na celém světě v průměru šest milionů úmrtí. Jedná se o primární příčinu úmrtí na infekci a je častější než infarkty. Bylo zjištěno, že sepse je ve skutečnosti faktorem, který přispívá k třetině všech úmrtí v nemocnicích.    Existují však způsoby, jak sepsi předcházet – a zvyšování povědomí o tomto stavu je prvním kritickým krokem k záchraně životů.
 
Myslete na hygienu. Jednejte a předcházejte infekcím. Pečujte o pacienty
Ve snaze pomoci pracovníkům ve zdravotnictví snížit počet infekcí a sepse mezi pacienty, vyvinuli odborníci v Tork snadno zapamatovatelnou výzvu k akci v podobě 3 kroků: Myslete. Jednejte. Pečujte.
 
Myslete: Před zahájením obvyklého postupu se nezapomeňte zastavit a připomenout si preventivní hygienické pokyny, jako je 5 momentů hygieny rukou Světové zdravotnické organizace a pooperační péče o rány nebo zásady vašeho zařízení pro oblast antimikrobiální péče.
Jednejte: Proveďte nezbytné kroky k zajištění dodržování hygieny, abyste snížili riziko infekce a sepse. Příkladem je dezinfekce rukou před ošetřením pacienta i po něm, pečlivé sledování, zda pacientovy rány nevykazují příznaky infekce, nebo kontrola historie očkování u pacienta.
Pečujte: Po vhodném zákroku se vraťte k péči o své pacienty v bezpečném prostředí.
 
Šiřte o informace prostřednictvím naší infografiky
Stáhněte si naši infografiku a zjistěte více o faktech a doporučeních týkajících se hygieny rukou a péče o rány. O tyto informace se můžete podělit i se svými kolegy a pacienty.
Můžete si ji stáhnout zde:
 
Zvyšujte informovanost pomocí našeho plakátu
Stáhněte si plakát „Myslete. Jednejte. Pečujte.“ a pověste jej na stěny a na nástěnky. Zvyšujte tak povědomí o významu hygieny rukou a péči o rány pro omezování rizika infekce a sepse.
Můžete si ji stáhnout zde:

Tisk Stáhnout