Studie a spolupráce

Studie a spolupráce

Spolupráce

Tork je hrdým členem iniciativy POPS Světové zdravotnické organizacePOPS_square.jpg

Iniciativu POPS (Private Organizations for Patient safety, soukromé organizace pro bezpečnost pacientů) založila Světová zdravotnická organizace v roce 2012 jako odvětvovou spolupráci, která má podporovat bezpečnější zdravotnictví po celém světě. Členové POPS aktivně spolupracují, aby minimalizovali infekce spojené se zdravotní péčí (HAI) a chránili životy pacientů po celém světě, a to prostřednictvím lepšího porozumění doporučení WHO a většího využívání dezinfekčních prostředků na ruce ve zdravotnických zařízeních. Tork je hrdým členem iniciativy POPS od roku 2015 a zavázali jsme se přispívat bezpečnějšímu zdravotnictví po celém světě.


Více informací o projektech POPS a klíčových výsledcích si můžete přečíst na stránkách WHO.int

Studie

80 % pracovníků ve zdravotnictví by uvítalo lepší školení týkající se hygieny rukouCorporate champion_square.jpg

V novém průzkumu, jehož se zúčastnilo více než 1 000 zdravotních sester a lékařů by 6 z 10 uvítalo, aby hygiena rukou měla na jejich oddělení vyšší prioritu, a až 8 z 10 uvedlo, že by měli zájem o lepší školení týkajícího se hygieny rukou.

Prostudujte si výsledky průzkumu


*Průzkum Tork, 2019


Tisk Stáhnout