Wiping and Cleaning 1.tif

Čištění rovná se péče

Když dělníci u strojů přemýšlejí nad údržbou, mají tendenci zaměřovat se na péči o stroje a nikoli o sebe samé. Podle výzkumů je však údržba běžnou příčinou nehod1. Údržba se tedy netýká jen péče o vaše stroje, ale také péče o vaše zaměstnance.

Řada společností se domnívá, že vzdělání je pro zlepšení bezpečného chování na pracovišti dostatečné. Pokud budou zaměstnanci správně poučeni, jak bezpečně provádět údržbu, budou to tak dělat – je to tak? Ovšem prosté poučování pracovníků o významu bezpečnosti není tím nejlepším způsobem, jak změnit jejich chování. Akademické studie o kultuře bezpečnosti prokázaly, že i když dělníci reagují na vzdělávání v oblasti bezpečnosti pozitivně, téměř vůbec to nekoreluje se snížením nehod na pracovišti.

Proč? Lidé dělají to, co je nejjednodušší, nikoli nejbezpečnější. Přestože jsou pracovníci informováni o bezpečnostních postupech, rychle je zapomenou ve prospěch snadnějších a rychlejších možností – zvlášť, když budou pod tlakem. Jaký je tedy ten nejlepší způsob, jak v praxi zlepšit chování v oblasti zdraví a bezpečnosti?

Nástroje a procesy, na kterých nejvíce záleží

Jednání je hlasitější než slova. Výzkum2 prokázal, že poskytnutí praktické podpory je pro omezení nehod účinnější než pokusy o motivaci lidí prostřednictvím změny přístupu. Je to o chování, nikoli o postojích. Bez těch správných nástrojů a zavedených procesů v dílně bude k nehodám docházet i nadále, bez ohledu na to, kolik bezpečnostních školení svým zaměstnancům nabídnete.

Něco, co se může zdát jako malý detail, jako jsou například lepší výrobky pro utírání nebo čištění, má velký vliv na celkový výkon, zejména pokud jde o bezpečnost a morálku dělníků. Výzkum2 prokázal, že organizace by se měly soustředit o 80 % více na své snahy o zlepšení kultury bezpečnosti v takových oblastech, jako je údržba a chování vedoucích pracovníků. Pro údržbu to znamená procesy čištění vhodné pro váš konkrétní výrobní závod a snadno přístupné zásobníky, které přispívají k čistšímu prostředí v dílně.

„K nejnebezpečnějším nehodám s obrovským negativním dopadem, a to jak z ekonomického, tak ekologického hlediska, často dochází kvůli levným a jednoduchým úkolům v oblasti údržby a čištění, které jsou zanedbávány.“
- Dr. Nima Khakzad, Delft University of Technology

Čistá dílna je známkou toho, že berete bezpečnost vážně

Čistá dílna a řádné hospodaření také prokazuje, že se vaše organizace stará o pracovní podmínky, což naopak podporuje dobrou morálku. To překračuje úroveň jediného pracovníka – když dělá dobrou věc dost lidí, ostatní je budou následovat. Opět platí, že správné nástroje a jednoduché procesy umožňují celkově čistší a produktivnější pracoviště.

„Mnozí lidé věří, že špatné hospodaření není problémem, protože pracují v oblastech se špatnými standardy hospodaření“
- Dr Dominic Cooper, Applied Behavioural Sciences Hull2

Podpora vedení je zásadní

Vedoucí pracovníci musejí podporovat správné chování a poskytovat svým podřízeným správné nástroje. Vedení je pod neustálým tlakem, aby splnilo všechny typy požadavků, ovšem je velmi důležité, aby dělníky neustále podporovalo v praxi. Výzkum2 prokázal, že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je mít k dispozici správné nástroje. 

Výrobky Tork podporují vaše ambice v oblasti bezpečnosti
Většina průmyslových výrobních podniků v Evropě dnes používá na úkoly v oblasti údržby a čištění pronajímané utěráky, často jen ze setrvačnosti. Tork nabízí produkty a nástroje, které pronajímané utěráky svým výkonem překonávají a současně podporují bezpečné postupy údržby v dílnách. Pokud chcete zlepšit bezpečnostní chování, je čas skoncovat s tradicí pronajímaných utěráků. Důvody jsou následující:

Menší časový tlak, méně chyb
Když mají dělníci více času na dokončení úkolu, mají lepší předpoklady pro dodržování bezpečnostních postupů.
S produkty Tork je na čištění a údržbu zapotřebí až o 35 % méně času. Trvale vysoká kvalita výrobků Tork se projevuje v až o 31 % nižším vynakládaném úsilí.

Menší nepořádek zlepšuje bezpečnost
Tork nabízí ty správné výrobky pro každý úkol. Když máte výrobky Tork uspořádané ve vhodných zásobnících, vytvoříte si lepší strukturu na místech, kde ji nejvíce potřebujete. Šetří to čas a omezuje riziko nehod.

Pracujte zdravěji a bezpečněji s menším množstvím rozpouštědel
S produkty Tork stačí používat až o 41 % méně rozpouštědel v porovnání s tradičními utěráky. Ta mohou mít negativní vliv na zdraví dělníků, kteří jsou jejich působení vystaveni. Výrobky Tork snižují zdravotní a bezpečnostní rizika plynoucí z uskladňování utěráků nasáklých rozpouštědly.

Vyšší bezpečnost podporuje kvalitu práce
Zajištění víceúčelových nástrojů, které se navíc snadno používají, umožňuje lidem pracovat chytřeji, rychleji a bezpečněji. Šťastnější a produktivnější pracovníci zvyšují dobu provozuschopnosti, což se přímo promítá do ušetřených peněz. Používání čisticích utěrek Tork s exelCLEAN® efektem praktickým způsobem dokazuje, že čištění rovná se péče.

Chcete začít? Obraťte se na člena obchodního týmu společnosti SCA, který díky vhodné praktické podpoře vašich pracovníků přímo na místě podpoří i vaše snahy v oblasti zdraví a bezpečnosti.––––––––––––––––––––––
Zdroje:
1. National Health Scotland, “What is maintenance? Healthy safe workplaces”, 2012
2. Dominic Cooper, Improving Safety Culture- A Practical Guide, 2001


Tisk Stáhnout